Learning Centre

Intersubjektiivisuus sekä muut elokuvanteon sosiaaliset prosessit

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Saarela, Saara
dc.contributor.author Halko, Siiri
dc.date.accessioned 2021-02-14T19:21:26Z
dc.date.available 2021-02-14T19:21:26Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/102688
dc.description.abstract Käsittelen kandityössäni elokuvaohjaajan sosiaalisia prosesseja ja niiden merkitystä ohjaajan työssä. Lähestyn ohjaajan työnkuvaa kaksijaotteisesti: (1) ohjaajan on tehtävä elokuvan taiteellinen suunnitelma, (2) ohjaajan on kommunikoitava tämä suunnitelma toteuttavalle työryhmälle. Tutkin sosiaalisuuden roolia molemmissa työvaiheissa: miten kommunikatiivinen työnkuva toteutuu, mitkä prosessit mahdollistavat subjektiivisten kokemusten jakamisen (shared representations, jaettu representaatio; intersubjektiivisuus) sekä minkälaista ajattelua ohjaajan työnkuva vaatii. Opinnäytetyö nojaa Dunbarin tutkimuksiin ihmisen sosiaalisuudesta. Dunbarin sosiaalisten aivojen hypoteesi (1998) on sosiaalisten neurotieteiden ydintutkimuskia, sillä se ehdottaa ylivoimaisuutemme verrattuna muihin eläimiin johtuvan sosiaalisuudesta. Ihmisten aivojen etulohko on erityisen suuri suhteessa muuhun ruumiiseen, ja juuri siellä sijaitsevat sosiaalisesta kognitiosta vastaavat osa-alueet. Koen sosiaalisen älykkyyden olevan ohjaajan tärkeimpiä työkaluja ja tuon tässä opinnäytetyössä esiin ne tutkimukset, jotka ovat johtaneet minut tähän päätelmään. Tarkoitukseni ei ole ottaa kantaa ohjaajan taiteellisten suunnitelmien eriarvoisuuteen, vaan tehdä katsauksen prosesseihin, joita ohjaaja käy läpi kyetäkseen muodostamaan audiovisuaalisia kokonaisuuksia. Ohjaajan työn perusluonteen sanallistaminen muodostui oppimisprosessini keskeiseksi teemaksi, sillä uskoin sen vapauttavan minut soveltamaan tietoa ja tekemään rohkeammin omia ratkaisuja. fi
dc.format.extent 18
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Intersubjektiivisuus sekä muut elokuvanteon sosiaaliset prosessit fi
dc.title Intersubjectivity and other social processes of film making en
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword elokuvaohjaus fi
dc.subject.keyword elokuva fi
dc.subject.keyword sosiaalinen kognitio fi
dc.subject.keyword sosiaalisten aivojen hypoteesi fi
dc.subject.keyword sosiaalisuus fi
dc.subject.keyword intersubjektiivisuus fi
dc.subject.keyword empatia fi
dc.subject.keyword mielen teoria fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202102141990
dc.programme.major Elokuvaohjaus fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Maylett, Hanna
dc.programme Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics