Kuntotutkimukset luonnonkivipäällysteen korjaustarpeen arviointiin

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Valtonen, Jarkko
dc.contributor.advisor Alatyppö, Ville
dc.contributor.author Kuronen, Artturi
dc.date.accessioned 2013-06-13T12:21:51Z
dc.date.available 2013-06-13T12:21:51Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10262
dc.description.abstract The goal of this study was to clarify the causes of natural stone pavement failures, and to assess which failure types are critical from the points of view of traffic safety, maintenance and aesthetics. There were three methods of study: The first method was a literature research on building and repairing instructions for natural stone structures. The second method was a field survey of the current state of the natural stone streets in Helsinki and their damages. The third method was interviewing experts on the probable causes of damages to natural stone streets and on how the development of these damages could be slowed down and prevented. The results of the field investigations were analyzed by comparing the failures of inside structures. According to the literature research and interviews the reason for the natural stone pavement structure failures is often the settling of the sandy road bed, which is caused by the huge traffic load of the street. The city of Helsinki has no specific instructions on designing and building natural stone structures on heavily trafficked streets, albeit having four instruction manuals on natural stone street design. That is why the need to specify the design instructions is obvious, and Helsinki could use the natural stone street design instructions of Scotland, for example, as the basis for its own instructions. It was revealed in the interviews that, especially in Helsinki, failures are the consequence of defective supervision of excavation works, and poor work quality is accepted too easily. That is why supervision should be improved. Furthermore, according to the interviews a missing stone is the most critical failure type and should be accounted for at once. Missing stones create sharp impacts against cars and also further the decrease of bearing capacity. Longitudinal and lateral deformations and individual sags in large quantities indicate the need of renovation of natural stone streets. The results from the field investigations were compared using statistical analysis between failures of different street sections. The differences between cube stones and Belgium stones were found to be statistically insignificant. However, opinions in the interviews were that cube stones, due to their smaller dimensions, are weaker than Belgium stones, which is why using them should be avoided. Also, an important finding statistically was that streets with gradients higher than 8 % were found to be more damaged than gentler streets with gradients lower than 8 %. Therefore paving steep streets with stones should be avoided. en
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miksi luonnonkivipäällysteet vaurioituvat, ja mitkä tutkituista vauriolajeista ovat merkittäviä liikenneturvallisuuden, ylläpidon ja estetiikan kannalta. Tutkimusmenetelmiä oli kolme; Kirjallisuustutkimuksella selvitettiin luonnonkivirakenteen rakentamis- ja korjaamisohjeita, maastomittauksilla inventoitiin Helsingin luonnonkivikatujen vaurioita ja kadunosien ominaisuuksia ja asiantuntijoiden teemahaastatteluilla selvitettiin luonnonkivikadun vaurioitumisen syitä ja miten niiden syntymistä voitaisiin hidastaa ja estää. Lisäksi työssä tarkasteltiin maastomittausten tuloksia vertaamalla erilaisten rakenteiden vaurioitumista. Kirjallisuustutkimuksen ja haastatteluiden perusteella luonnonkivirakenteen vaurioitumiseen vaikuttaa usein kadun suuren liikennekuormituksen aiheuttama asennushiekan painuminen. Helsingin kaupungilla ei ole erityisesti ohjeistusta luonnonkivirakenteen suunnitteluun ja rakentamiseen raskaasti liikennöidyllä kadulla, vaikka luonnonkivikadun suunnitteluohjeita on neljä. Siksi suunnitteluohjeisiin tarvittaisiin tarkennusta tältä osin ja mallia voitaisiin ottaa esimerkiksi Skotlannin luonnonkivikatujen suunnitteluohjeista . Haastattelujen perusteella erityisesti Helsingissä vaurioitumista aiheuttaa kaivutöiden valvonnan tehottomuus, jolloin kaivutyön huono laatu hyväksytään liian helposti. Siksi valvontaa tulisi parantaa. Lisäksi haastatteluissa ilmeni, että vauriolajeista merkittävin ja heti korjausta vaativa on kiven puuttuminen. Se aiheuttaa teräviä iskuja ajoneuvoon ja edesauttaa rakenteen kantavuuden alenemista. Muista vauriolajeista pituus- ja poikkisuuntaiset deformaatiot sekä yksittäiset painumat kertovat suurina määrinä peruskorjauksen tarpeesta kadulla. Maastomittauksien tuloksien tilastollisessa analyysissä vertailtiin erilaisten kadunosien vaurioitumista. Tilastollisessa vertailussa ei saatu eroa noppa- ja nupukiven välille. Haastatteluissa kuitenkin ilmeni, että noppakivet ovat dimensioidensa takia heikompia ja niiden käyttöä tulisikin välttää. Eräs tärkeä havainto tilastollisesti oli, että pituuskaltevuudeltaan 8 % jyrkemmät kadunosat ovat vaurioituneempia kuin 8 % loivemmat. Siksi jyrkkien katujen kiveämistä tulisi välttää. fi
dc.format.extent 81 + [52] s.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.title Kuntotutkimukset luonnonkivipäällysteen korjaustarpeen arviointiin fi
dc.title Condition studies of natural stone pavement for evaluating repair demand en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.department Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos fi
dc.subject.keyword luonnonkivi fi
dc.subject.keyword päällyste fi
dc.subject.keyword vaurioituminen fi
dc.subject.keyword maastomittaus fi
dc.subject.keyword haastattelut fi
dc.subject.keyword natural stone en
dc.subject.keyword pavement en
dc.subject.keyword damage en
dc.subject.keyword field investigation en
dc.subject.keyword interview en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201306146496
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Tietekniikka fi
dc.programme.mcode Yhd-1
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Pellinen, Terhi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account