Learning Centre

Kaukolämpö Suomessa ja sen tuotannon ja kulutuksen arviointi eri rakennustyypeissä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Viuhko, Juha
dc.contributor.author Vu, Tommy
dc.date.accessioned 2021-01-31T18:16:56Z
dc.date.available 2021-01-31T18:16:56Z
dc.date.issued 2021-01-25
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/102538
dc.description.abstract Tässä diplomintyössä tutkittiin Suomen kaukolämpöä ja siihen kuuluvia osia. Työssä analysoitiin kaukolämmön koko tuotantoketjua ja selvitettiin, miten kaukolämpö saadaan polttoaineesta kuluttajille. Työssä painotettiin yleisimpiä lämmöntuotantotapoja. Tämän lisäksi työssä on Helen Oy:lle tehty tutkimus, jonka tarkoituksena oli kartoittaa epätehokkaita lämmönkuluttajia ja löytää potentiaalisia lämmönsiirtoon ja -kulutukseen liittyviä kustannussäästöjä. Työssä käytiin läpi kronologisesti, miten kaukolämpö saadaan polttoaineesta asiakkaalle. Tuotantoketjussa ensimmäisenä ovat polttoaineet, joista yleisimmät Suomen kaukolämmössä ovat kivihiili, polttoöljyt, maakaasu ja puuperäiset biopolttoaineet. Näitä polttoaineita poltetaan tuotantolaitoksissa, valtaosin lämpökeskuksissa ja voimalaitoksissa. Tuotantoketjun selvittämisen jälkeen tutkittiin Helenin energiantuotantoa ja Helenin tulevia projekteja, joista moni keskittyy ympäristöystävälliseen energiantuotantoon. Tutkimusosuudessa käytiin läpi Helenin kaikkien asiakkaiden lämmönkulutusdataa viimeisiltä vuosilta. Datan analysointiin on käytetty Helenin käyttämiä ohjelmia ja Exceliä. Tutkimuksessa havaittiin, että Helenin lämmöntuotannossa ei ole merkittäviä häviöitä. Epätehokkaita lämmönkuluttajia löytyi 161 kohdetta, eli noin 1 % kaikista kohteista, mutta näistä kohteista valtaosalla oli suhteellisen pieni lämmönkulutus. Näistä kohteista vain 17 kohteella oli yli 1000 MWh:in kulutus ja maksimissaan 30 asteen jäähtymä vuonna 2019, ja nämä kohteet olisivat suositeltavaa laittaa jatkotutkimukseen. fi
dc.description.abstract This Master’s Thesis analyzed district heat in Finland and all the necessary components within it. The entire production line of district heat is examined, and it is explained how heat is transferred from fuels to consumers. The most common heat production methods are emphasized. This thesis also has research on insufficient heat consumers, which includes examining potential solutions and monetary savings relating to these consumers. The research was made for Helen Oy. This thesis goes through the entire heat production process chronologically. The first crucial topic is fuels, and the most common fuels in Finland are coal, fuel oils, natural gas and wood-based biofuels. These fuels are usually combusted in heat centers and power plants. The produced heat is delivered to consumers through a district heat network. Afterwards, the energy production of Helen is examined. Future projects of Helen Oy are examined as well, and the majority of them focus on environmentally friendly energy production. In the research segment, all of heat consuming customers of Helen are examined. The customers’ heat consumption data from recent years is analyzed using Excel and software used by Helen. It was noticed that there are no significant losses in Helen’s heat production line. 161 insufficient heat consumers were found, which is only about 1 % out of all heat consumers. Furthermore, the majority of these 161 consumers had relatively small heat consumption. Only 17 consumers had over 1000 MWh heat consumption and a maximum of 30°C of cooling in 2019. These consumers should be put in further examination. en
dc.format.extent 49 + 2
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Kaukolämpö Suomessa ja sen tuotannon ja kulutuksen arviointi eri rakennustyypeissä fi
dc.title District Heat in Finland and the evaluation of its production and consumption in different building types en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword kaukolämpö fi
dc.subject.keyword lämpökeskus fi
dc.subject.keyword voimalaitos fi
dc.subject.keyword polttoaine fi
dc.subject.keyword kartoitus fi
dc.subject.keyword Helen fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202101311841
dc.programme.major Sustainable Energy Conversion Processes fi
dc.programme.mcode ENG3069 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Vuorinen, Ville
dc.programme Master's Programme in Advanced Energy Solutions (AAE) fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics