Learning Centre

Investigation of potential benefits of vibration and turbulence on the capacity and availability of an electrocoagulation process with paperboard coating wastewater

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Ragnar, Martin
dc.contributor.author Rönkä, Sami
dc.date.accessioned 2021-01-31T18:16:34Z
dc.date.available 2021-01-31T18:16:34Z
dc.date.issued 2021-01-25
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/102535
dc.description.abstract Electrocoagulation is a wastewater treatment method that utilizes the ionic properties of dissolved substances to separate contaminants from water through electrolysis. Typical challenges in an electrocoagulation process include optimizing the reaction conditions within the reactor and preventing the passivation of the electrodes. This thesis evaluates the effect of various modifications involving vibration and turbulence with the goal to improve the capacity and availability of an electrocoagulation process. The examined modifications include ultrasonic vibration, mechanical vibration, and O-rings to alter the surface geometry of the electrodes. These modifications were tested against a reference reactor with no modifications. At first, laboratory scale testing was done with the ultrasonic transducer to ensure appropriate coupling between the transducer and the reactor, and to evaluate the cavitation potential of the transducer. Some cavitation was observed using clean water, but the effect was significantly reduced using the processed wastewater. Full scale process tests were performed with a test setup of 4 parallel reactors with the different modifications attached to each of them. The O-ring modification resulted in the worst purification result and fastest fouling of the reactor. The ultrasonic- and mechanical vibration did not have conclusive differences in results with the control reactor, although the ultrasonic reactor remained cleaner one of the trials. It is possible that a higher-powered ultrasonic transducer would have had a more significant effect in the full scale process. There were a number of unexpected setbacks and uncontrollable variables during the testing period, so further testing in a more controlled environment would be needed for more conclusive results. en
dc.description.abstract Elektrokoagulaatio on elektrolyysiin perustuva vedenpuhdistusmenetelmä, joka hyödyntää veteen liuenneiden yhdisteiden ionisia ominaisuuksia erotellakseen epäpuhtauksia vedestä. Tavallisimpia haasteita elektrokoagulaatioprosessissa on reatio-olosuhteiden optimointi reaktorikennoissa ja elektrodien passivoitumisen estäminen. Tässä diplomityössä arvioidaan eräiden turbulenssia ja värinää hyödyntävien menetelmien vaikutusta elektrokoagulaatioprosessin kapasiteettiin ja jatkuvakäyttöisyyteen. Tutkittavat menetelmät perustuvat ultraäänivärähtelyyn, mekaaniseen värähtelyyn tai kennon virtausominaisuuksien muutokseen sisäelektrodiin kiinnitettävien O-renkaiden avulla. Näitä menetelmiä verrattiin muuttamattomaan verrokkireaktoriin. Ultraäänimenetelmän anturien liitoksien soveltuvuutta ja kavitaatioenergiaa testattiin ensin pienessä mittakaavassa. Puhtaan veden kanssa kavitaatiota ilmeni, mutta puhdistettavan prosessiveden kanssa se oli merkittävästi heikompaa. Lopulliset prosessitestit suoritettiin neljällä rinnakkaisella reaktorilla, joissa eri testattavat menetelmät olivat kytkettyinä. O-renkaat johtivat huonoimpaan puhdistustulokseen ja nopeimpaan reaktorin likaantumiseen. Muiden menetelmien välillä ei havaittu merkittäviä eroja puhdistustuloksessa, mutta ultraäänimenetelmä piti reaktorin puhtaimpana ensimmäisessä kokeessa. Testien aikana ilmeni myös ulkoisia ongelmia, jotka osaltaan toivat epävarmuutta tuloksiin. Erityisesti ultraäänimenetelmä kaipaisi lisää kokeita paremmin kontrolloiduissa olosuhteissa. fi
dc.format.extent 37+3
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Investigation of potential benefits of vibration and turbulence on the capacity and availability of an electrocoagulation process with paperboard coating wastewater en
dc.title Elektrokoagulaatioprosessin kapasiteetin ja käyttövalmiuden parantaminen kartonginpäällystysveden puhdistuksessa värinän ja turbulenssin avulla fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword electrocoagulation en
dc.subject.keyword electroflotation en
dc.subject.keyword ultrasonic cleaning en
dc.subject.keyword water purification en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202101311838
dc.programme.major Acoustics and Audio Technology fi
dc.programme.mcode ELEC3030 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Lokki, Tapio
dc.programme Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics