Mathematics exercise system with automatic assessment

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Rasila, Antti
dc.contributor.author Harjula, Matti
dc.date.accessioned 2013-06-10T12:45:29Z
dc.date.available 2013-06-10T12:45:29Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10252
dc.description.abstract Matemaattisten harjoitustehtävien automatisointi voi johtaa tasaisempaan laatuun ja kustannustehokkuuteen. Tässä diplomityössä tutkitaan yhden tähän tarkoitukseen suunnitellun järjestelmän käyttöä ja pohditaan yleisesti sitä, minkälaisia ominaisuuksia tälläisellä järjestelmällä tulisi olla ja kuinka ne voitaisiin toteuttaa. Joitakin ominaisuuksia kuten kertakirjautumisjärjestelmiin integrointi ja matemaattisen sisällön esitta ̈minen vaitelevissa käyttöympäristöissä esitellään tarkemmin, ja toteutetaan valittuun järjestelmään. Kyseisen järjestelmän koekäytöstä kerättyä dataa analysoidaan sekä yleisellä tasolta että erityisesti vastausten syöttöön liittyvien ongelmien kannalta. Havaittujen syöttöongelmien pohjalta esitetään parannusehdotuksia ja korjauksia. Joitakin mahdollisia harjoitustehtävätyyppejä tutkitaan toteuttamiskeinojen ja niihin liittyvien seikkojen kannalta. Yleisimpien harjoitustehtävien toteuttamisen kannalta hyödylliseksi havaivaittuja käytäntöjä esitellään tarkemmin. fi
dc.description.abstract Automating mathematical exercises may provide both quality and efficiency benefits. This thesis examines the use of a system meant for this purpose and then considers the features such a system should have and how some of them can be implemented. Features such as integration to Single-Sing-On (SSO) systems and rendering of mathematical content in varying environments are discussed and then implemented for the chosen system. Statistics from a test course using that system is analysed both from the general level and from the point of view of the answer input process and its problems. Solutions for problems observed with inputting the answers will be suggested and some corrections are implemented. Some of the possible exercise types are examined, and observations on how one should construct them are given. Best practises on how generic exercises should be imple- mented with a system of this type are discussed. en
dc.format.extent 75+19
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Automation en
dc.subject.other Computer science en
dc.subject.other Mathematics en
dc.title Mathematics exercise system with automatic assessment en
dc.type G2 Diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.department Automaatio- ja systeemitekniikan laitos fi
dc.subject.keyword CAA en
dc.subject.keyword mathematical exercises en
dc.subject.keyword automatic assessment en
dc.subject.keyword grading en
dc.subject.keyword STACK en
dc.subject.keyword Maxima en
dc.subject.keyword SSO en
dc.subject.keyword CAA fi
dc.subject.keyword matemaattiset harjoitustehtävät fi
dc.subject.keyword automaattinen arviointi fi
dc.subject.keyword arvostelu fi
dc.subject.keyword STACK fi
dc.subject.keyword Maxima fi
dc.subject.keyword SSO fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201306116486
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Control Engineering en
dc.programme.mcode AS-74
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Koivo, Heikki
dc.date.dateaccepted 2008-03-28
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account