Learning Centre

Työasemapalvelun kehittäminen virtualisoinnin avulla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Selin, Jari; Kehitysprojektipäällikkö
dc.contributor.author Purho, Jonni
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:35:12Z
dc.date.available 2011-12-08T09:35:12Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/1024
dc.description.abstract Tämä tutkimus käsittelee tietotekniikan palveluyrityksen tarjoaman työasemapalvelun kehittämistä virtualisoinnin avulla. Palvelu perustuu modulaariseen malliin, jossa eri virtualisointiteknologioita käytetään yhdessä. Se koostuu kolmesta pääteknologiasta, jotka ovat koneiden, käyttöliittymien ja sovellusten virtualisointi. Näiden teknologioiden avulla voidaan tuottaa virtuaalinen työasema (ts. virtuaalinen kone), jossa käytettävät sovellukset perustuvat käyttöliittymien ja sovellusten virtualisointiin. Jokaisessa mallin avulla tuotetussa palvelussa ei kuitenkaan tarvita kaikkia virtualisointiteknologioita, vaan teknologioita voidaan käyttää myös erikseen. Tutkimus esittelee työasemapalvelun toteuttamisessa käytettävät teknologiat, niihin perustuvat käytännön sovellukset sekä mallin, jonka mukaan teknologioita voidaan yhdistää. Tämän jälkeen tarkastellaan palvelua sitä käyttävän yrityksen näkökulmasta. SWOT-analyysillä tutkitaan virtualisointiin perustuvan työasemapalvelun tarjoamia strategisia vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia perinteiseen PC-työasemaan verrattuna. Käyttötapausten mallintamisen avulla tuodaan esille virtualisoinnin työasemien käyttäjille tarjoamia ominaisuuksia. Sekä SWOT-analyysiä että käyttötapauksia voidaan käyttää apuvälineinä palvelun tuotteistamisessa. fi
dc.description.abstract This study aims at developing a workstation service offered by an IT service provider with virtualization. The service is based on a modular model in which different virtualization technologies are used together. It consists of three main technologies: machine, desktop and application virtualization. A virtual workstation (iow. a virtual machine) with applications based on desktop and application virtualization can be produced with these technologies. However, each service based on the model does not necessarily use all the technologies, but they can be also used separately. The study introduces the technologies used by the workstation service, practical applications based on them and a model which shows how the technologies can be combined. After that, the service is considered from the point of view of a company using it. SWOT-analysis is used to study the strategic strengths, weaknesses, opportunities and threats offered by a workstation service based on virtualization in comparison with a traditional PC workstation service. Use case modeling brings up the features of virtualization that are essential to the users of workstations. Both the SWOT analysis and the use cases can be used in productizing the service. en
dc.format.extent 105
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Computer science en
dc.title Työasemapalvelun kehittäminen virtualisoinnin avulla fi
dc.title Developing Workstation Service with Virtualization en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Department of Electrical and Communications Engineering en
dc.contributor.department Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword virtualization en
dc.subject.keyword workstation service en
dc.subject.keyword IT strategy en
dc.subject.keyword SWOT-analysis en
dc.subject.keyword use case modeling en
dc.subject.keyword productization of IT services en
dc.subject.keyword virtualisointi fi
dc.subject.keyword työasemapalvelu fi
dc.subject.keyword it-strategia fi
dc.subject.keyword SWOT-analyysi fi
dc.subject.keyword käyttötapausten mallintaminen fi
dc.subject.keyword it-palvelun tuotteistaminen fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-010077
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Networking Technology en
dc.programme.major Tietoverkkotekniikka fi
dc.programme.mcode S-38
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Kantola, Raimo; Prof.
dc.programme Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma fi
dc.contributor.lab Networking Laboratory en
dc.contributor.lab Tietoverkkolaboratorio fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_37633
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 35020
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics