Learning Centre

Mind the Product Owner: An Action Research Project into Agile Release Planning

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Tolvanen, Jussi
dc.contributor.author Kantola, Konsta
dc.date.accessioned 2021-01-31T18:05:20Z
dc.date.available 2021-01-31T18:05:20Z
dc.date.issued 2021-01-25
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/102444
dc.description.abstract This thesis presents a canonical action research project with the goal of improving agile release planning in a real-world client organization. It is important for software development organizations to be able to plan work in a way that is efficient and supports development work. The research provides the answers to the following questions [1]What issues can exist in a software development organization’s agile release planning practices? [2]What are the perceived effects of introducing practices to counteract strain for Product Owners? Is there an improvement in agile release planning? The main findings of this thesis are that the Product Owner role can be strained, changing priorities can have ill effects on agile release planning, and that it can be difficult for participants to suggest improvements to agile release planning. The results suggest that having an active, collective and structured channel for continuous improvement for Product Owners can help drive improvements to agile release planning, and that having shared meetings and activities for Product Owners can promote team spirit between Product Owners. en
dc.description.abstract Tämä diplomityö käy läpi kanonisella toimintatutkimuksella tehdyn projektin, jonka tavoitteena oli parantaa ketteriä julkaisusuunnittelukäytäntöjä asiakasorganisaatiossa. Ohjelmistotuotanto-organisaatioille on tärkeää pystyä suunnittelemaan tehtävää työtä tehokkaasti ja tavalla, joka tukee ohjelmistotuotantoa. Tutkimus vastaa seuraaviin kysymyksiin [1]Mitä ongelmia voi olla ohjelmistotuotanto-organisaation ketterissä julkaisusuunnittelukäytännöissä? [2]Mitä havaittuja vaikutuksia on sillä, että ottaa käyttöön uusia käytäntöjä tuoteomistajien roolin kohdistuvan rasituksen vähentämiseksi? Onko ketterässä julkaisusuunnittelussa parannusta? Työn tärkeimmät löydökset ovat että tuoteomistajien rooliin voi kohdistua rasitusta, että vaihtuvat prioriteetit voi haitata julkaisusuunnittelua, ja että osallistujien on haastava ehdottaa parannuksia julkaisusuunnitteluun. Tulokset vaikuttavat siltä, että aktiivinen, yhteinen ja strukturoitu parannuskanava tuoteomistajille voi auttaa julkaisusuunnittelun kehittämisessä ja että yhteiset tapaamiset ja aktiviteetit tuoteomistajille voi edistää tuoteomistajien yhteishenkeä. fi
dc.format.extent 44+6
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Mind the Product Owner: An Action Research Project into Agile Release Planning en
dc.title Huomioi tuoteomistaja: Toimintatutkimus ketterästä julkaisusuunnittelusta fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword canonical action research en
dc.subject.keyword agile release pPlanning en
dc.subject.keyword product owner en
dc.subject.keyword agile software development en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202101311747
dc.programme.major Software and Service Engineering fi
dc.programme.mcode SCI3043 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Vanhanen, Jari
dc.programme Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics