Learning Centre

Stereonäköön perustuva istutuspaikan tunnistaminen jatkuvatoimisessa metsänistutuskoneessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Hyyti, Heikki
dc.contributor.author Kemppainen, Teemu
dc.date.accessioned 2013-05-28T12:54:07Z
dc.date.available 2013-05-28T12:54:07Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10231
dc.description.abstract Metsänistutus nykyään vaatii paljon manuaalista työtä ja on kallista ja aikaavievää. Automatisoitu istutusmenetelmä toisi huomattavia säästöjä. Jotta metsänistutus automaattisesti olisi mahdollista, täytyy istutuspaikka tunnistaa autonomisesti. Tämän diplomityön päätavoite on kehittää menetelmä istutuspaikan tunnistamiseen stereokuvista, jotka on otettu jatkuvatoimisen mätästäjän tekemästä työjäljestä. Jatkuva 3D-rekonstruktio toteutetaan käyttäen SURF-piirteitä ja muokattua RANSAC-malli parametriestimointimenetelmää. Istutuspaikan tunnistus tehdään pelkästään 3D pisteistä, käyttäen hyödyksi opittua implisiittistä 3D mallia yhdessä eri koneoppimismenetelmien ja todennäköisyyden vahvistamisheuristiikan kanssa. Sekä opetus että validointi tehdään käyttäen oikeaa, sotkuista ja vaikeaa jatkuvaa dataa, johon implisiittistä 3D-mallia ei ole aiemmin sovellettu. Saadut tulokset ovat lupaavia: tunnistimen tarkkuus (precision) on 94.8 % ja löytyvyysarvo (recall) 98.0 %. Toteutuksen laskenta ei ole reaaliaikaista, mutta reaaliaikaisuus voitaisi melko helposti saavuttaa rinnakkaislaskennalla fi
dc.description.abstract Automatic forest planting is practically non-existent. To be able to automatize forest planting, an autonomous planting spot detection is needed. The goal of this thesis is to develop a method for planting spot detection from stereo images that are taken from a path created by a continuously operating mounder. A continuous 3D reconstruction is performed using SURF features and a modified RANSAC model parameter estimation method. The planting spot detection is done purely from 3D points using a 3D Implicit Shape Model with machine learning techniques and probability boosting heuristics. Both the training and validation of the detector are done with real, cluttered and difficult continuous data, a novel case among 3D Implicit Shape Models. The results of our method are promising: the precision of the detector is 94.8 % with a recall rate of 98.0 %. The computation of our implementation is not real time, but real time performance could be fairly easily achieved using parallel computation en
dc.format.extent 10 + 87
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.subject.other Automation en
dc.subject.other Computer science en
dc.title Stereonäköön perustuva istutuspaikan tunnistaminen jatkuvatoimisessa metsänistutuskoneessa fi
dc.title Stereo vision based planting spot detection in a continuously operating forest planter en
dc.type G2 Diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Electrical Engineering en
dc.contributor.department Department of Automation and Systems Technology en
dc.contributor.department Automaatio- ja systeemitekniikan laitos fi
dc.subject.keyword implicit shape model en
dc.subject.keyword machine learning en
dc.subject.keyword machine vision en
dc.subject.keyword SURF en
dc.subject.keyword classification en
dc.subject.keyword forest planting en
dc.subject.keyword Hough voting en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201305296456
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Intelligent Products en
dc.programme.mcode ETA300
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Visala, Arto
dc.date.dateaccepted 2012-08-22
dc.contributor.lab Autonomous Systems en
dc.contributor.lab Autonomiset järjestelmät fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_07844
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 45080
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics