Learning Centre

Tietojärjestelmän ongelmien tunnistaminen ja kehitysehdotukset eräässä osakekauppajärjestelmässä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Hämäläinen, Matti; Prof.
dc.contributor.author Lätti, Laura
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:34:45Z
dc.date.available 2011-12-08T09:34:45Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/1022
dc.description.abstract Työ käsittelee erään pankin arvopaperikaupankäynnissä käytettävää järjestelmää. Työn tarkoituksena on parantaa järjestelmän tukemaa dealing-liiketoimintaa mahdollisimman kustannustehokkaasti. Työssä keskitytään järjestelmän ongelmien ja niiden syiden selvittämiseen sekä mahdollisten kehitysehdotuksien laatimiseen. Työn kirjallisuusosiossa tutustutaan yleisesti tietojärjestelmiin sekä järjestelmäintegraatioon, sillä työssä kyseessä oleva järjestelmä koostuu useista osajärjestelmistä. Lisäksi käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat järjestelmän kustannustehokkuuteen. Lopuksi keskitytään ITIL:n (IT Infrastructure Library) esittämiin tapoihin selvittää ja ratkaista ongelmia, jotka vaikuttavat liiketoimintaan. ITIL sisältää parhaat käytännöt (best practice) tietotekniikan hallintaan siitä, miten tietotekniikkaa voidaan hallita ja johtaa mahdollisimman hyvin liiketoimintalähtöisesti. Työn kokeellisessa osiossa etsitään järjestelmän ongelmia järjestelmän käyttäjien ja ylläpitäjien haastattelujen sekä järjestelmän havainnoinnin perusteella. Lisäksi esitellään nykyinen järjestelmän ja sen toiminta. Ongelmien syitä ja ratkaisuja ongelmiin käsitellään ITIL:n tapahtuman- ja ongelmanhallinnan esittämin keinoin. Etenkin keskitytään kaikkein kriittisimpiin ongelmiin, joille lopuksi yritetään etsiä kaikkein kustannustehokkaimpia ratkaisuehdotuksia. fi
dc.description.abstract This thesis examines the information system of stock trading of a bank. The purpose of the thesis is to investigate ways to improve the dealing business, which the information system supports. The thesis focuses on the problems of the information system, the causes of these problems and the development suggestions of how the problems could be solved. The thesis includes a theoretical and an empirical part. The theoretical part examines the information systems in general and the information system integration, because the information system concerned consists of numerous integrated components. In addition the cost efficiency of an information system is examined. Finally the theoretical part concentrates to the ways the ITIL (IT Infrastructure Library) presents how problems of an information system can be found and solved. Especially the theoretical part concentrates on the incident and problem management of the ITIL. The ITIL contains best practices of how information systems can be controlled and managed in the best way for the business. The empirical part of the thesis examines the problems of the information system based on interviews of the system users and maintenance crew as well as observations of the system. Furthermore the system in question is introduced. The problems of the system and causes are examined in the ways the incident and problem management of ITIL suggests. Especially the most critical problems are examined and suggestions for solutions are presented. en
dc.format.extent 84
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.subject.other Computer science en
dc.subject.other Economics en
dc.title Tietojärjestelmän ongelmien tunnistaminen ja kehitysehdotukset eräässä osakekauppajärjestelmässä fi
dc.title The Problem Analysis and Development Suggestions of a Stock Trading Information System en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Department of Electrical and Communications Engineering en
dc.contributor.department Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword problems of information systems en
dc.subject.keyword ITIL en
dc.subject.keyword problem management en
dc.subject.keyword information system integration en
dc.subject.keyword cost efficiency of information system en
dc.subject.keyword tietojärjestelmän ongelmat fi
dc.subject.keyword ITIL fi
dc.subject.keyword ongelmanhallinta fi
dc.subject.keyword järjestelmäintegraatio fi
dc.subject.keyword järjestelmän kustannustehokkuus fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-010058
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Communication Engineering en
dc.programme.major Viestintätekniikka fi
dc.programme.mcode AS-75
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Hyvönen, Eero; Prof.
dc.programme Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_36588
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 35018
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse