Väestöhälyttimien ohjausjärjestelmän ja palokuntien hälytysjärjestelmän toiminnan varmistaminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kankkunen, Kenneth; DI, tekninen päällikkö
dc.contributor.author Markkanen, Kimmo
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:34:19Z
dc.date.available 2011-12-08T09:34:19Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/1020
dc.description.abstract Suomen pelastustoimen kenttä on käynyt läpi kolme merkittävää muutosprosessia. On otettu käyttöön TETRA-standardiin perustuva viranomaisradioverkko VIRVE, moniviranomaishätäkeskukset sekä alueellinen pelastustoimi. Nämä muutokset, yhdessä tekniikan antamien mahdollisuuksien kanssa, ovat luoneet tarpeen yhdenmukaistaa ja toteuttaa uusia ratkaisuja väestöhälyttimien ohjaukseen sekä pelastushenkilöstön hälyttämiseen. Työssä selvitimme tarjolla olevia ratkaisuvaihtoehtoja pelastushenkilöstön hälyttämiseen ja väestöhälyttimien ohjaukseen. Ohjausjärjestelmällä haimme ratkaisua myös järjestelmän kuuluvien laitteiden kunnon valvontaan. Väestöhälyttimien ohjauksessa ratkaisun teimme arvioimalla toiminnallisia vaatimuksia suhteessa kustannuksiin. Tarkoituksenmukaiseksi osoittautui ohjausten rakentaminen suoraan ilmateitse VIRVE:llä. Hälyttimille rakensimme myös varauksen langallisia ohjauksia varten sekä IP- että perinteisessä puhelinverkossa. Pelastushenkilöstön hälyttämisratkaisun käytettävyyden arvioimiseksi teimme haastatteluja ja kyselyitä. Näiden tuloksia arvioimme käyttämällä analyyttistä hierarkiaprosessia. Vaihtoehtoina tutkimme viranomaisradioverkon päätelaitteen lisäksi matkapuhelimen, analogisen hakulaitteen ja DARC-hakulaitteen soveltuvuutta. Kustannustehokkaimmaksi ratkaisuksi osoittautui yleisen verkon matkapuhelin. Toimintavarmuuden parantamiseksi päädyimme täydentämään tätä rakentamalla Länsi-Uudellemaalle erillisen hakulaiteverkon. Hakulaitteeksi valittiin POCSAG-standardin mukaiset hakulaitteet. POCSAG-tukiasemia hallitaan sekä VIRVE:llä että langallisessa IP-verkossa. Molempia järjestelmiä hallitaan neljällä toisistaan riippumattomalla hallintatietokoneella, jotka on sijoitettu pelastuslaitoksen valvomoon ja kolmeen johtokeskukseen. Hallintatietokoneet on liitetty ilmarajapinnalla VIRVE-verkkoon ja langalliseen IP-verkkoon. fi
dc.description.abstract The field of Rescue Services in Finland has gone through three major changes. TETRA based public security and safety radio network VIRVE, multi-agency Emergency Response Centres and regional rescue services have been built. These changes, together with technological possibilities, have created the need to harmonize and adopt new solutions for controlling the system of public warning sirens and for mobilizing the rescue personnel. In this thesis we study different solutions for mobilizing the rescue personnel and for controlling the public warning sirens. We also look for solutions to control the state of the equipments. The solution for the control system of the public warning sirens was selected by evaluating the functional requirements related to costs. The air interface of VIRVE suits the purpose well. For the sirens we decided to build reservation for wired controls by IP- and traditional telephone network. For evaluating the usability of rescue personnel alarming system, we conducted interviews and used questionnaires. The evaluating was made by using analytical hierarchy process. For the alternatives besides the TETRA-terminal, we studied suitability of cellular phones, analogue pagers and DARC-pagers. The ordinary cellular phone showed to be the most cost-effective solution. To make the system more robust, a decision was made to build a separate paging network. Pagers conforming to the POCSAG-standard were chosen. The POCSAG base stations are controlled using VIRVE and wired IP-network. Both systems are controlled by four independent control computers, which are located at the control room of rescue department and three command centres. The control computers are connected to VIRVE through the air interface and wired to IP-network. en
dc.format.extent viii, 77
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.title Väestöhälyttimien ohjausjärjestelmän ja palokuntien hälytysjärjestelmän toiminnan varmistaminen fi
dc.title Selecting Technologies for the Control System of Public Warning Sirens and Fire Brigade Alarms en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Department of Electrical and Communications Engineering en
dc.contributor.department Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword alarm en
dc.subject.keyword POCSAG en
dc.subject.keyword rescue services en
dc.subject.keyword TETRA en
dc.subject.keyword VIRVE en
dc.subject.keyword hälyttäminen fi
dc.subject.keyword pelastustoimi fi
dc.subject.keyword POCSAG fi
dc.subject.keyword TETRA fi
dc.subject.keyword VIRVE fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-010030
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Networking Technology en
dc.programme.major Tietoverkkotekniikka fi
dc.programme.mcode S-38
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Kantola, Raimo; Prof.
dc.programme Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma fi
dc.contributor.lab Networking Laboratory en
dc.contributor.lab Tietoverkkolaboratorio fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account