Learning Centre

Reklamaatiovelvollisuus kiinteistökaupassa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Luukkonen, Marja
dc.contributor.author Zhu, Jenna
dc.date.accessioned 2021-01-24T17:09:02Z
dc.date.available 2021-01-24T17:09:02Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/102066
dc.description.abstract Kiinteistökaupassa kaupan osapuolien välille syntyvät erimielisyydet voivat aiheuttaa huomattavia riitatilanteita. Riitatilanteiden sujuva ja nopea ratkaiseminen edellyttää toimivaa reklamaatioprosessia, jonka oleellisena osana on ostajan reklamaatiovelvollisuus. Kandidaatintutkielman tavoitteena on tutkia reklamaatiovelvollisuuden tavoitteita kiinteistökaupassa, ja sitä koskevien säädöksien riittävyyttä reklamaatiovelvollisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tätä pyritään selvittämään reklamaatiovelvollisuuden tavoitteiden toteutumista vertaamalla hallituksen esitöitä, maakaaren säädöksiä sekä muuta oikeudellista kirjallisuutta korkeimman oikeuden tapauksiin. Tutkielmasta ilmenee, että reklamaatiovelvollisuuden arvioinnin tulkinnassa turvaudutaan käytännössä suurilta osin periaatteisiin ja velvoitteisiin, joita ei ole varsinaisesti kirjoitettu reklamaatiovelvollisuutta koskevan lain säädöksiin. Ilmeistä on myös se, että kiinteistökaupassa on pyritty jättämään virhetilanteiden ratkaiseminen sopimusosapuolten määriteltäväksi. Tutkielman tarkoituksena on tarjota lukijalle edellytykset muodostaa oma käsitys reklamaatiovelvollisuutta koskevan lainsäädännön riittävyydestä. fi
dc.format.extent 30 + 1
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Reklamaatiovelvollisuus kiinteistökaupassa fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword reklamaatio fi
dc.subject.keyword reklamaatiovelvollisuus fi
dc.subject.keyword kiinteistökauppa fi
dc.subject.keyword kohtuullinen reklamaatioaika fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202101241376
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.programme Yritysjuridiikka en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics