Learning Centre

Turvallisuuslähtöinen kaupunkisuunnittelu – Kalasataman ulkotilojen suunnitteluratkaisut rikoksentorjunnan näkökulmasta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Lindgren, Tommy
dc.contributor.author Pihlava, Krista
dc.date.accessioned 2021-01-11T17:46:36Z
dc.date.available 2021-01-11T17:46:36Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/101891
dc.description.abstract Yhteiskunnallisessa keskustelussa nousee toistuvasti esiin kaupunkiympäristössä ilmenevä rikollisuus, mutta suomalaisella arkkitehtuurin ja yhdyskuntasuunnittelun kentällä aihetta käsitellään harvoin. Monissa englanninkielisissä maissa turvallisuuslähtöinen suunnittelu on kuitenkin ollut merkittävässä roolissa 1970-luvulta lähtien. Siellä kerättyä tietoa voidaan tarpeen tullen hyödyntää myös suomalaisten kaupunkiympäristöjen suunnittelussa. Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena oli selvittää, millaisia ympäristöjä turvallisuuslähtöisen suunnittelun kirjallisuudessa pidetään rikosturvallisuuden kannalta toivottavina ja miten hyvin suomalainen kaupunkisuunnittelu noudattaa suositeltuja suunnittelutapoja. Tutkielman tutkimuskysymykset olivat seuraavat: Mitä on turvallisuuslähtöinen suunnittelu ja millaista kritiikkiä sitä kohtaan on esitetty? Millaisia eri keinoja turvallisuuslähtöisen suunnittelun teoriat ehdottavat turvallisuuden lisäämiseksi? Miten näitä keinoja esiintyy Helsingin Kalasatamassa, joka edustaa nykyaikaisia urbaanin ympäristön suunnitteluihanteita? Aiheen käsittely rajautui ulkotilassa tapahtuvien rikosten torjuntaan ulkotilan fyysisten ominaisuuksien suunnittelun keinoin. Yksi laajimmalle levinneistä turvallisuuslähtöisen suunnittelun teorioista on crime prevention through environmental design eli rikoksentorjunta ympäristön suunnittelun keinoin, joka tunnetaan myös nimellä CPTED. Sen mukaan turvallisuutta edistetään paitsi vaikeuttamalla itse rikoksen tekemistä, myös suunnittelemalla helposti valvottavia tiloja, merkitsemällä yksityisen ja julkisen tilan rajat, luomalla alueelle myönteinen imago ja tukemalla alueen elävyyttä. Tutkimus kartoitti näiden keinojen ilmenemistä Kalasatamassa havainnointiin perustuen. Sen lisäksi tutkimus kartoitti Kalasataman suunnitteluperiaatteita asiantuntijahaastattelun avulla. Kalasataman asemakaavaa laadittaessa tavoitteena oli urbaani ympäristö, eikä rikosturvallisuuteen kiinnitetty erityistä huomiota. Kalasatamassa on kuitenkin runsaasti valvontaa, elävyyttä, imagoa ja yksityisen ja julkisen tilan rajan tunnistettavuutta lisääviä ratkaisuja. Sen sijaan suoraan itse rikoksen tekemistä vaikeuttavia ratkaisuja ei juuri ollut ovien lukituksia lukuun ottamatta. Tämä viittaisi siihen, että pyrkimys viihtyisään ja urbaaniin ympäristöön voi riittää tuottamaan turvallisuuslähtöisen suunnittelun teorioiden toivottavana pitämää ympäristöä, ja erityistä huomiota voisi kiinnittää lähinnä ratkaisuihin, jotka suoraan vaikeuttavat rikoksentekoa mutteivat vaaranna urbaaniutta ja viihtyisyyttä. fi
dc.format.extent 31 + 6
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Turvallisuuslähtöinen kaupunkisuunnittelu – Kalasataman ulkotilojen suunnitteluratkaisut rikoksentorjunnan näkökulmasta fi
dc.title Turvallisuuslähtöinen kaupunkisuunnittelu – Kalasataman ulkotilojen suunnitteluratkaisut rikoksentorjunnan näkökulmasta en
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword arkkitehtuuri fi
dc.subject.keyword kaupunkisuunnittelu fi
dc.subject.keyword rikosturvallisuus fi
dc.subject.keyword rikoksentorjunta fi
dc.subject.keyword Kalasatama fi
dc.subject.keyword CPTED fi
dc.subject.keyword turvallisuuslähtöinen suunnittelu fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202101111203
dc.programme.major Arkkitehtuuri fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Tervo, Anne
dc.programme Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics