Learning Centre

Toivoa takapihalta - Ympäristösuhteen kokemukselliset hyvinvointivaikutukset kaupungeissa ja niiden tukeminen ympäristösuunnittelun keinoin

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Mannerla-Magnusson, Meri
dc.contributor.author Väätänen, Katariina
dc.date.accessioned 2021-01-11T17:45:47Z
dc.date.available 2021-01-11T17:45:47Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/101885
dc.description.abstract Ympäristösuunnittelulla ratkaisuja ympäristöahdistukseen? Globaali ympäristökriisi ilmenee ympäristömuutoksina, kuten monimuotoisuuden vähenemisenä. Mieliimme se heijastuu ympäristöahdistuksena, mikä muokkaa myös tapaamme kokea ympäristö. Ympäristökriisin vaikutusten korjaamiseksi pelkkä tiedon lisääminen ei riitä, vaan perustavanlaatuinen rooli ympäristövastuullisessa toiminnassa on tunnepitoisilla omakohtaisilla kokemuksilla. Näihin voidaan vaikuttaa myönteisiä ympäristökokemuksia korostavalla suunnittelulla. Tämän opinnäytteen tarkoituksena on kuvailla, ympäristöpsykologian ja -estetiikan tutkimuskirjallisuuden avulla, millainen merkitys ympäristösuhteella on kokemukselliseen hyvinvointiin ja tätä kautta ympäristövastuulliseen käyttäytymiseen. Toiseksi opinnäytteen tavoitteena on kartoittaa suunnittelijan vaikutusmahdollisuuksia myönteisten ympäristökokemusten lisäämiseksi kaupunkiympäristöissä. Aiheen taustalla on henkilökohtainen huoli siitä, mitä suunnittelijana voi tehdä ympäristöahdistuksen ja muun henkisen pahoinvoinnin helpottamiseksi: Onko maisema- ja kaupunkisuunnittelussa keinoja, joilla voidaan vahvistaa ihmisten ympäristösuhdetta ja siitä kumpuavaa hyvinvointia ja siten myös tukea sekä edesauttaa ystävällistä ja ympäristövastuullista käyttäytymistä? On ajateltu, että luonto ja kaupunki ovat vastakohtia ja, ettei kaupungeissa synny luonnosta saatavien hyvinvointivaikutuksen kaltaisia vaikutuksia, joten tieteellinen tutkimus aiheesta on keskittynyt lähinnä luontoympäristöihin ja kaupunkiympäristön suhteen ala on vielä nuori. Tutkimukseni mukaan luontohyvinvointia voidaan kuitenkin soveltaa myös kaupunkiympäristöön suunniteltaviksi elementeiksi ja ympäristösuunnittelulla voidaan tukea kokemuksellista hyvinvointia. Keinona on kaupunkiympäristön suunnittelu, sellaiseksi, että se tukee tasapainoista ja toiminnallista ympäristösuhdetta, luontokosketusta sekä ympäristöstä saatavia oivalluksia. Samat vaikutukset, jotka luovat hyvinvointia voivat lisätä ympäristövastuullista käytöstä ja edistää sosiaalista kestävyyttä. Hyvinvointilähtöinen suunnittelu ei ole ratkaisu ympäristömuutoksiin, vaan rinnalla olisi hyvä pyrkiä myös monimuotoisen ympäristön säilyttämiseen ja luomiseen sekä kestäviin, joustaviin sekä pitkänäköisiin valintoihin. fi
dc.format.extent 46
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Toivoa takapihalta - Ympäristösuhteen kokemukselliset hyvinvointivaikutukset kaupungeissa ja niiden tukeminen ympäristösuunnittelun keinoin fi
dc.title Hope from the outdoors - What are the experiential wellbeing impacts of the environmental relationship in cities and how to support them by environmental planning en
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword kestävä hyvinvointi fi
dc.subject.keyword hyvinvointiympäristöt fi
dc.subject.keyword ympäristöahdistus fi
dc.subject.keyword ympäristösuhde fi
dc.subject.keyword luontokokemus fi
dc.subject.keyword urbaanikokemus fi
dc.subject.keyword sustainable well-being fi
dc.subject.keyword human-centered environments fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202101111197
dc.programme.major Maisema-arkkitehtuuri fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Hautamäki, Ranja
dc.programme Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics