Learning Centre

Montaasijaksot nykyelokuvan leikkauksessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Lakanen, Anne
dc.contributor.author Hämäläinen, Jasmina
dc.date.accessioned 2021-01-11T17:42:59Z
dc.date.available 2021-01-11T17:42:59Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/101865
dc.description.abstract Tämä kandidaatin opinnäytetyö käsittelee montaasijaksoja nykyelokuvissa elokuvaleikkauksen näkökulmasta. Montaasijaksolla tarkoitetaan jaksoa elokuvan sisällä, joka tiivistää aikaa, tilaa ja/tai kerrontaa huomattavasti näyttämällä tapahtumista ainoastaan avainhetket ja lyhentämällä niiden ”todellista” mittaa. Montaasijaksoihin liitetään usein musiikkia ja ristiinleikkaus on niissä yleinen leikkauskeino. Opinnäytteeseen on valittu kolme esimerkkimontaasia seuraavista nykyelokuvista: Kummisetä (1972, ohj. Francis Ford Coppola), American Beauty (1999, ohj. Sam Mendes) ja Parasite (2019, ohj. Bong Joon-ho). Esimerkkimontaasit katsotaan, analysoidaan ja lopuksi vielä puretaan visuaalisesti leikkausohjelma Avid Media Composeria hyödyntäen. Opinnäyte on rajattu käsittelemään montaasijaksoja nykyelokuvissa. Kaikki esimerkkimontaasit ovat peräisin fiktioelokuvista. Esimerkkimontaaseihin pureudutaan analysoimalla niiden leikkausta, kuvavalintoja, ääntä, musiikkia ja tapaa käsitellä aikaa ja paikkaa. Minkälaisista palasista montaasi rakentuu? Miten montaasissa liikutaan ajassa ja tilassa? Opinnäytteen tavoitteena on analysoida ja purkaa esimerkkimontaasit ja lopuksi muodostaa niistä johtopäätöksiä, joissa montaaseja verrataan toisiinsa. Mitä yhtäläisyyksiä tai eroja niissä on? Onko niissä elementtejä, jotka nousevat esiin jokaisessa esimerkissä? Tekevätkö ne montaasista hyvän? Opinnäytetyö alkaa johdannolla, jossa esitellään työn aihe, motiivit ja rajaukset. Tämän jälkeen avataan montaasijakson ja montaasin käsitteet. Sitten paneudutaan esimerkkimontaaseihin niitä kuvailemalla, analysoimalla ja purkamalla. Johtopäätöksissä esimerkkimontaaseja vertaillaan tarkastelemalla niiden yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia. Esimerkkimontaaseista voidaan löytää samankaltaisuuksia niiden tavassa manipuloida aikaa, hyödyntää ristiinleikkausta, keskittyä yhteen aiheeseen sekä käyttää musiikkia ja kuvan ulkopuolista ääntä. Liitteistä voi havainnoida montaasijaksojen purkua visuaalisesti. fi
dc.format.extent 33 + 6
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Montaasijaksot nykyelokuvan leikkauksessa fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword elokuvaleikkaus fi
dc.subject.keyword montaasi fi
dc.subject.keyword montaasijakso fi
dc.subject.keyword ristiinleikkaus fi
dc.subject.keyword analyysi fi
dc.subject.keyword musiikki fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202101111177
dc.programme.major Elokuvaleikkaus fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Lakanen, Anne
dc.programme Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics