Helsingin paikkabrandimielikuva ulkomaisen matkailun näkökulmasta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Lönnrot, Suvi
dc.date.accessioned 2013-05-17T01:30:20Z
dc.date.available 2013-05-17T01:30:20Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10168
dc.description.abstract Tämä tutkielma käsittelee Helsingin paikkabrandimielikuvaa ulkomaisten matkailijoiden näkökulmasta. Tarkoituksena on ymmärtää paikkabrandimielikuvan menestymistä kaupunkimatkakohteen valinnassa tärkeissä tekijöissä, millaisista piilevistä ulottuvuuksista paikkabrandimielikuva Helsingin tapauksessa koostuu ja miten mielikuvat vaihtelevat eri ryhmien kesken. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tutkitaan voidaanko matkailijat jakaa ryhmiin heidän paikkabrandimielikuvansa perusteella ja voidaanko ryhmiä kuvailla heidän demografisten ominaisuuksiensa perusteella. Tutkimusote on kvantitatiivinen. Tutkimus toteutettiin itsetäytettävänä kyselylomakkeena ei-todennäköisyyteen perustuvana mukavuusotantana. Tutkimusjoukkona oli ulkomaiset matkailijat Helsingissä. Aineiston koko oli 200. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustui paikkabrandimielikuvan muodostaviin ulottuvuuksiin ja sen syntymiseen vaikuttaviin tekijöihin. Teoriaa tutkitaan monimuuttujamenetelmin. Ensiksi tunnistettiin kaupunkimatkakohteenvalinnassa tärkeät ominaisuudet pääkomponenttifaktorianalyysillä. Sitten laskettiin Helsingin kyseisissä ominaisuuksissa saamat faktorikeskiarvot. Tulokset analysoitiin tärkeys-suorituskyky-matriisin avulla. Pääkomponenttifaktorianalyysillä selvitettiin Helsingin paikkabrandimielikuvan piilevät ominaisuudet. Näitä faktoreita käytettin klusterianalyysin pohjana ja löydettiin kolme toisistaan eroavaa matkailijaryhmää. Analyysien avulla saatiin selville Helsingin paikkabrandimielikuvan suoriutuminen kaupunkimatkakohteenvalinnassa tärkeissä tekijöissä. Helsingin paikkabrandimielikuva koostui seitsemästä eri ominaisuudesta, jonka perusteella muodostettiin kolme eri matkailijaryhmää. Ensimmäisessä ryhmässä (33%) eli sujuvuutta arvostavissa oli erityisen myönteinen mielikuva Helsingin luonnosta ja sujuvuudesta matkakohteena. Toisessa ryhmässä (34%) eli nuorissa ostosmatkailijoissa korostui mielikuva Helsingistä jännittävänä ja trendikkäänä ostoskaupunkina. Kolmannessa ryhmässä (34%) eli ei-kaupalliseen tarjontaan pettyneiden mielikuvissa Helsingissä oli sujuva liikkua ja se oli kaunis, mutta hintatason, sään, kulttuuritapahtumatarjonnan, vapaa-ajanviihteen ja rentouttavuuden suhteen mielikuva ei ollut kovin myönteinen. Tutkimuksen tuloksista tehtiin johtopäätös, että Helsingistä ei ole yhtä homogeenistä paikkabrandimielikuvaa ulkomaisten matkailijoiden keskuudessa vaan se vaihtelee eri ryhmien kesken. fi
dc.format.extent 109
dc.language.iso fi en
dc.title Helsingin paikkabrandimielikuva ulkomaisen matkailun näkökulmasta fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Department of Marketing en
dc.contributor.department Markkinoinnin laitos fi
dc.subject.keyword matkailu
dc.subject.keyword paikkabrandi
dc.subject.keyword brandimielikuva
dc.subject.keyword faktorianalyysi
dc.subject.keyword klusterianalyysi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201305226414
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Marketing en
dc.programme.major Markkinointi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon markkinointi
dc.subject.helecon marketing
dc.subject.helecon matkailu
dc.subject.helecon tourism
dc.subject.helecon kaupungit
dc.subject.helecon towns
dc.subject.helecon brandit
dc.subject.helecon brands
dc.subject.helecon Helsinki
dc.subject.helecon Helsinki
dc.subject.helecon asenteet
dc.subject.helecon attitudes
dc.ethesisid 13183
dc.date.dateaccepted 2013-04-11
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account