Sähköverkkoyhtiön tietojärjestelmien kehittäminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Paloposki, Juho; DI, Kehityspäällikkö
dc.contributor.author Forsström, Stefan
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:32:38Z
dc.date.available 2011-12-08T09:32:38Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/1013
dc.description.abstract Tietojärjestelmät liittyvät yhä keskeisemmin lähes kaikkiin sähköverkkotoiminnan osa-alueisiin. Tietotekniikan soveltaminen perinteisen sähkötekniikan yhteyteen on tällä hetkellä keskeisin alan kehitystä eteenpäin vievä voima. Koska erilaiset järjestelmät koko ajan lisääntyvät, on myös niiden koordinoitu hallinta muodostunut yhä keskeisemmäksi. Työssä keskitytään kartoittamaan sähköverkkoyhtiön käytössä olevien järjestelmien tilannetta. Kartoitus on pääasiassa tehty Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n tilanteen pohjalta. Järjestelmätilanteen kokonaisuudesta on haluttu selkeämpää kuvaa yhtiön sisällä. Keskeisenä lähtökohtana on ollut selvittää järjestelmien välisiä kytkentöjä ja informaatiovirtoja. Näiden perusteella on laadittu tietovirtakaavio tietojärjestelmien välisestä tiedonvaihdosta. Työ tarjoaa samalla kohtuullisen kattavan läpileikkauksen jakeluverkkoyhtiön tänä päivänä käytössä oleviin järjestelmiin. Työn tutkivassa osuudessa on muutamiin järjestelmäkartoituksen yhteydessä esiin nousseisiin kohteisiin etsitty kehitysideoita. Merkittävimpänä näistä on mittauspalveluiden järjestelmäkokonaisuuden toteuttamisvaihtoehdot tulevaisuudessa. Kaukoluennan jatkuvasti lisääntyessä on mittareiden ja mittaustiedon prosesseihin liittyvää automaattista käsittelyä kehitettävä. Tämä vaatii useiden järjestelmien välistä tiedonvaihtoa ja integraatiota. Toisena kohtana on mietitty kaukomittausdatan hyötynäkökohtia ja niiden saavuttamista tulevaisuudessa. Kolmantena kehityskohteena on tarkasteltu verkkotietojärjestelmän yhteyteen hankittuja maasto-PC koneita, joita käytetään kentällä mm. kunnossapidossa. Niiden käyttökokemuksia on kartoitettu ja parannusehdotuksia niihin on mietitty. Myös häiriöviestinnän kehittämistä on lyhyesti työn lopussa käsitelty. fi
dc.description.abstract Information systems connect more and more to almost every function of electric distribution company. Applying information technology to ordinary power system application is the most driving force in the business nowadays. Number of systems is increasing all the time, so coordinated management of them is needed. This thesis is concentrated to map out and examine information systems at electric distribution company. Mapping is mostly done by the basis of situation at Vantaa Energy Distribution Company. The company wanted to get clearer picture of the system situation. Big part of this was to examine information connection and flows between different systems. Basis of this I have created an information flowchart where all the major systems and information flows between them are described. The thesis also gives a good overview of the many information systems that are used in distribution companies. In the research part of this thesis is concentrated to few points which came out in the mapping of the systems. Biggest job was to think about ways to handle systems that are related to AMR situation. Lot of automatic information processing and system integration is needed. Also I have defined some of the AMR benefits and think about ways to reach them in the near future. Other research subject was to collect user experiences and think some enhancements for new field computers and mobile software that are related to the network information system. In the end of the thesis also improvements for the interruption communication is figured out. en
dc.format.extent 120
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.title Sähköverkkoyhtiön tietojärjestelmien kehittäminen fi
dc.title Development of Information Systems at Electric Distribution Company en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Department of Electrical and Communications Engineering en
dc.contributor.department Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword electric grid en
dc.subject.keyword distribution network en
dc.subject.keyword electricity metering en
dc.subject.keyword AMR en
dc.subject.keyword integration en
dc.subject.keyword information systems en
dc.subject.keyword sähköverkko fi
dc.subject.keyword jakeluverkko fi
dc.subject.keyword tietojärjestelmät fi
dc.subject.keyword mittaustieto fi
dc.subject.keyword AMR fi
dc.subject.keyword kaukoluenta fi
dc.subject.keyword integraatio fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-009951
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Power Systems and High Voltage Engineering en
dc.programme.major Sähköverkot ja suurjännitetekniikka fi
dc.programme.mcode S-18
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Lehtonen, Matti; Prof.
dc.programme Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma fi
dc.contributor.lab Power Systems and High Voltage Engineering en
dc.contributor.lab Sähköverkot ja suurjännitetekniikka fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account