Tietokannan ja analysointityökalujen kehittäminen piirikorttien tuotantotestereille prosessinparannustarkoitukseen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Järviluoto, Markku; DI
dc.contributor.author Hedman, Antti
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:31:57Z
dc.date.available 2011-12-08T09:31:57Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/1010
dc.description.abstract Piirikorttien valmistuksen ja testauksen laadun seurannassa on monenlaisia haasteita. Piirikorttien toiminnalliset testerit keräävät eriäviä tietoja ja tätä aineistoa ei myöskään analysoida samoilla menetelmillä. Alihankkijoiden eli piirikorttivalmistajien sijainti ympäri maailmaa ei myöskään osaltaan helpota tilannetta, jolloin tietoa valmistus- ja testausprosesseista on vaikea saada. Tilannetta voidaan helpottaa pyrkimällä yhtenäiseen datamuotoon, jotta aineisto piirikorttien välillä olisi yhtenevää, mikä helpottaisi prosessien analysointia. Myös analysointimenetelmien yhtenäistäminen olisi toivottavaa, jotta eri piirikorttien laatua voitaisiin helpommin vertailla. Testeriaineiston saaminen reaaliaikaisesti analysoitavaksi tehostaisi myös toimintaa merkittävästi. Käyttämällä prosessien tilastolliseen analysointiin tarkoitettua Minitab-ohjelmaa ja tämän valmiita tilastotyökaluja voidaan testaustuloksia analysoida hyvinkin tehokkaasti. Data-aineiston varastointiin ja hallintaan kannattaa käyttää tietokantaohjelmaa, jollainen on esim. Microsoft Access. Access voi myös käyttää suoraan testeritietokoneessa olevaa aineistoa, jos piirikorttivalmistajan kanssa ollaan luotu VPN-yhteys. Näin dataa voidaan seurata ja käsitellä reaaliaikaisesti. fi
dc.description.abstract There are plenty of problems that aggravate quality analysis of the manufacturing and the testing process of printed circuit boards. Nowadays the suppliers, printed circuit boards' manufacturers, locate far away and in different locations than the factory which uses the PCBs. It means that the mentioned processes are quite difficult to survey and analyse when the test data isn't always available. Every PCB tester also uses different kind of data form which means that the analysing tools must be modified greatly for each PCB type. If homogenous data form and analysing tools are used the quality analysis and comparison between different PCB types is much easier. When the test data is available in a real time the problems of the manufacturing and testing processes can also be handled immediately. When a dedicated statistical analyse program Minitab is used the quality analysis can be done very efficiently because Minitab contains a wide range of tools for statistical process control. The huge amount of test data is better to be stored into databases which can be managed by e.g. Microsoft Access. Access can also link straight into the databases, which are located in PCB manufacturers' testers if VPN access is established between these two locations. en
dc.format.extent 76
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.title Tietokannan ja analysointityökalujen kehittäminen piirikorttien tuotantotestereille prosessinparannustarkoitukseen fi
dc.title Using and Developing Database and Analysing Tools for Production Testers of Printed Circuit Boards in Order to Improve the Process en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Department of Electrical and Communications Engineering en
dc.contributor.department Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword PCB testing en
dc.subject.keyword quality en
dc.subject.keyword quality analysing en
dc.subject.keyword statistical process control en
dc.subject.keyword Minitab en
dc.subject.keyword piirikorttitestaus fi
dc.subject.keyword laatu fi
dc.subject.keyword laatuseuranta fi
dc.subject.keyword tilastollinen prosessinohjaus fi
dc.subject.keyword Minitab fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-009925
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Power Electronics en
dc.programme.major Tehoelektroniikka fi
dc.programme.mcode S-81
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Kyyrä, Jorma; Prof.
dc.programme Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma fi
dc.contributor.lab Power Electronics Laboratory en
dc.contributor.lab Tehoelektroniikan laboratorio fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account