Vika- ja kunnossapitotietojen hyödyntäminen suurjännitekytkinlaitteiden kunnonhallinnassa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Yli-Salomäki, Pasi; TkL
dc.contributor.author Kuosa, Daniel
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:31:15Z
dc.date.available 2011-12-08T09:31:15Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/1007
dc.description.abstract Kunnonhallinnan tehtävänä on ylläpitää järjestelmän toimintoja ja ennaltaehkäistä vikojen vakavia seurauksia mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tässä diplomityössä käydään läpi yksinkertaisin tilastollisin menetelmin kantaverkon katkaisijoiden ja erottimien vika- ja kunnossapitotietoja yli kahdelta vuosikymmeneltä. Tavoitteina on tutkia onko vikataajuuden ja iän välillä yhteyttä sekä arvioida ennakoivan kunnossapidon tehokkuutta. Työn ensimmäisessä osuudessa käsitellään yleisiä asioita, luotettavuuskeskeisen kunnossapidon (RCM eli Reliability Centred Maintenance) teoriaa ja esitellään tarkasteltavat laitteet eli erottimet ja katkaisijat. Keskimmäisessä osuudessa laitevikatiedoille ja kunnonvalvontamittauksille tehdään tilastollinen trendianalyysi ikääntymisen havaitsemiseksi. Myös kunnossapito- ja elinkaarikustannuksia on tarkasteltu. Johtopäätöksissä todetaan, että erottimien kunnossapitoa on mahdollista muuttaa aikaperustaisesta enemmän kuntoperusteisempaan suuntaan. Myös uusille kaasukatkaisijoille voidaan käyttää nykyistä pidempiä huoltovälejä. Työ on osa Suomen kantaverkkoyhtiön Fingrid Oyj:n 2000-luvulla aloittamaa sähköasemalaitteiden jatkuvaa RCM-analyysiä. fi
dc.description.abstract The purpose of maintenance management is to maintain the functions of a system and to prevent serious consequences of failures while being cost-efficient. In this master's thesis simple statistical methods are applied to analyse failure and service data collected over more than two decades in the Finnish main grid. The subject of the study is high voltage switchgear ie. circuit breakers and disconnectors. The overall objectives are to determine if any dependency between age and failure frequency exists, and to evaluate the efficiency of preventive maintenance tasks. The first chapters of the thesis deal with general aspects of the study, the basic theory of reliability centred maintenance (RCM) and the description of disconnectors and circuit breakers. In the middle section statistical trend analysis is applied to failure and service data to check if any ageing is observable. Maintenance and life-cycle costs have also been studied. It is concluded that it is possible to move from a time based to a more condition based approach in disconnector maintenance. It is also possible to apply longer maintenance intervals for new SF6 circuit breakers. This thesis is a part of a continuous RCM-analysis of high voltage substation equipment in the Finnish main grid. The analysis was first launched in the beginning of the decade. en
dc.format.extent 91, [15]
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.title Vika- ja kunnossapitotietojen hyödyntäminen suurjännitekytkinlaitteiden kunnonhallinnassa fi
dc.title Using Failure and Service Data in the Maintenance Management of High Voltage Switchgear en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Department of Electrical and Communications Engineering en
dc.contributor.department Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword RCM en
dc.subject.keyword Reliability Centred Maintenance en
dc.subject.keyword HV switchgear en
dc.subject.keyword circuit breaker en
dc.subject.keyword disconnector en
dc.subject.keyword maintenance management en
dc.subject.keyword failure data en
dc.subject.keyword failure frequency en
dc.subject.keyword Fingrid en
dc.subject.keyword RCM fi
dc.subject.keyword luotettavuuskeskeinen kunnossapito fi
dc.subject.keyword kytkinlaitteet fi
dc.subject.keyword katkaisija fi
dc.subject.keyword erotin fi
dc.subject.keyword kunnonhallinta fi
dc.subject.keyword vikadata fi
dc.subject.keyword vikataajuus fi
dc.subject.keyword Fingrid Oyj fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-009894
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Power Systems and High Voltage Engineering en
dc.programme.major Sähköverkot ja suurjännitetekniikka fi
dc.programme.mcode S-18
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Haarla, Liisa; Prof.
dc.programme Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma fi
dc.contributor.lab Power Systems and High Voltage Engineering en
dc.contributor.lab Sähköverkot ja suurjännitetekniikka fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account