Learning Centre

Diffusion of new knowledge into the built environment companies

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Sivunen, Matti
dc.contributor.advisor Salonen, Anssi
dc.contributor.author Korhonen, Heli Kristiina
dc.date.accessioned 2020-12-28T14:59:40Z
dc.date.available 2020-12-28T14:59:40Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/100644
dc.description.abstract Real estate and construction industry (REC) have been criticized for not being as innovative as other industries. This can be seen in the fact that REC industry has failed in adopting innovations that have been successful elsewhere, and that companies in the field have poorly developed Research and Development activities. Efforts have been made to improve these activities in Finland, and one of these efforts is RYM Ltd, which is a Strategic centre for Science, Technology and Innovation of the built environment in Finland. Two of RYM Ltd's research programs create a research cluster of more than 40 participants each and are worth together about 41 million euros. Potential problems that affect the diffusion of new knowledge from the research institutions to the companies in this network, can affect the quality of research, and the direction of the Finnish REC sector in many ways. The research problem: How the research result documents can be diffused into the companies and to the right people so that the number of people reading the result documents rises and the new knowledge can be utilized effectively in the companies? The main research question: How to diffuse research result documents into the built environment companies? To find out how the research results are diffused currently and to find an answer to this problem literature was reviewed, over 10 interviews were executed, workshops were held, reader data of the programs newsletter were collected, and a survey for over 250 participants was generated. Companies need new research results in order to be innovative and evolve. From the research results, it is clear that a blockage between research institutions and companies is created due to the fact that the persons in charge of the research programs don't have time to read the result documents they are supposed to diffuse forward. For example, only 8.4 % of the research program members opened the abstracts of research documents presented in the programs newsletter. This disables the knowledge creation circle in a multiparty research organization. Consequently, the knowledge cannot be utilized in business. Therefore, adjustments to the knowledge diffusion processes of Indoor Environment research program were made and tested. For example, a summary format made according to Lean methodology was introduced and language adjustments as well as improvements to the programs newsletter were made. With these actions the diffusion of knowledge was improved in the tested multiparty research program. en
dc.description.abstract Rakennusalan on kritisoitu olevan huono innovoimaan verrattuna muihin teollisuudenaloihin. On myös sanottu, että alan tutkimus- ja kehitystoimet ovat huonosti muodostuneet. Tämä voidaan todeta tarkastelemalla muualla menestyneiden innovaatioiden epäonnistumista rakennusalalla. Yrityksiä parantaa alan innovointia on kuitenkin tehty useita, joista potentiaalisin on rakennetun ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) RYM Oy. RYM Oy:n kaksi tutkimusohjelmaa muodostaa yhteensä noin 41 miljoonan euron arvoisen ryhmittymän, joissa kummassakin ohjelmassa on yli 40 osallistujaa. Mahdolliset ongelmat uuden tiedon leviämisessä tutkimuslaitoksilta yrityksiin vaikuttaa tutkimustulosten hyödynnettävyyteen yrityksissä, joka puolestaan vaikuttaa koko alan kansainväliseen kilpailukykyyn. Tutkimusongelma: Tutkimustulosdokumentit eivät kantaudu oikeille ihmisille yrityksissä, joka haittaa tutkimuksen kehitystä. Tämä johtaa tutkimustiedon huonoon hyödynnettävyyteen yritysten liiketoiminnassa. Päätutkimuskysymys: Miten tutkimustulosdokumentit leviävät rakennetun ympäristön yrityksiin? Tutkimusta varten haastateltiin yli 10 asiantuntijaa, pidettiin monia työpajoja, käytiin läpi uutiskirjeen lukijadataa ja luotiin kysely yli 250:lle ohjelmiin osallistuvalle henkilölle. Tutkimuksen päälöydös on, että tutkimuslaitosten ja yritysten välille muodostuu pullonkaula, koska tutkimusohjelmista vastaavilla henkilöillä on liian vähän aikaa levittää tehtyjä tutkimustulosdokumentteja yrityksiin. Yritykset kuitenkin tarvitsevat uutta tutkimustulostietoa innovoidakseen ja kehittyäkseen yrityksinä. Talloin uusi tieto ei myöskään muodostu niin kattavaksi kuin mahdollista, koska se ei pääse kasvamaan ja yhdistymään eri osapuolten välissä. Täten uutta tutkimustulostietoa ei pystytä hyödyntämään alan yritysten liiketoiminnassa, joka vaikuttaa pitkällä tähtäimellä koko rakennusalan menestymiseen. Tutkimuksessa selvitettiin miten tieto leviää tutkimusohjelmissa nykyään, jonka jälkeen testattiin osaa tulosten perusteella löytyneistä parannusehdotuksista RYM Oy:n Sisäympäristö tutkimusohjelmassa. Tulosten perusteella tutkimustulosten leviämistä voidaan helpottaa esimerkiksi ottamalla käyttöön Lean Metodologian mukainen tiivistelmäformaatti ja tekemällä muutoksia osallistujille jaettavaan uutiskirjeeseen. fi
dc.format.extent viii + 73 + [30]
dc.language.iso en en
dc.title Diffusion of new knowledge into the built environment companies en
dc.title Uuden tiedon leviäminen rakennetun ympäristön yrityksiin fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Maankäyttötieteiden laitos fi
dc.subject.keyword knowledge diffusion en
dc.subject.keyword tiedon leviäminen fi
dc.subject.keyword real estate and construction sector en
dc.subject.keyword kiinteistö- ja rakennusala fi
dc.subject.keyword organizational knowledge creation en
dc.subject.keyword uuden tiedon luominen organisaatiossa fi
dc.subject.keyword open innovation en
dc.subject.keyword avoin innovaatio fi
dc.subject.keyword university and industry collaboration en
dc.subject.keyword Lean metodologia fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020122859475
dc.programme.major Kiinteistöoppi fi
dc.programme.mcode Maa-20 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Junnila, Seppo
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_04676
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 45922
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics