Learning Centre

The impact of the process conditions on nitrous oxide emission from wastewater treatment plants

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Heinonen, Mari
dc.contributor.advisor Mikola, Anna
dc.contributor.author Leppänen, Maarit
dc.date.accessioned 2020-12-28T10:38:25Z
dc.date.available 2020-12-28T10:38:25Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/100497
dc.description.abstract Nitrous oxide (N<sub>2</sub>O) is a greenhouse gas with tremendous global warming potential. It can be emitted during wastewater treatment. N<sub>2</sub>O is mainly emitted during nitrogen removal when conditions are not optima for nitrification and denitrifikation. Previously most studies on N<sub>2</sub>O emission focused on the emissions from the aeration basin and often only anoxic zones, because N<sub>2</sub>O was considered to be mainly produced there. In this study nitrous oxide emissions were measured from the water surface in the aeration basin and in secondary clarification basins in six wastewater treatment plants (WWTRs) in Uusimaa in Finland. Measurements were made in two periods during spring and summer. Emissions were measured with off-gas method directly from the water surface continuously. During the measurements conditions in WWTPs were different because of different process condition in the plants and cycle of the seasons. In special attention was put to the secondary settling tank because it has not been studied widely before. The results show that there are N<sub>2</sub>O emissions from the WWTPs. Emission from the secondary settling tank were as significant as emission from the activated sludge unit. The results show also that there was lots of diurnal variation in N<sub>2</sub>O emission from the secondary settling tank. Flux can be a consequence of the changing nitrogen load to the WWTP or of the changing level of sludge blanket in the secondary clarifier. N<sub>2</sub>O emissions occurred more in winter time than in summer time. Very large variation in emission values show that it is important that studies are full-scale and measurements are continuously and the measurement period is long enough. en
dc.description.abstract Osasta jätevedenpuhdistuslaitokselle päätyvästä typestä muodostuu typpioksiduulia (N<sub>2</sub>O) biologisen typenpoiston yhteydessä. Typpioksiduuli on voimakas kasvihuonekaasu, jota pääsee muodostumaan jätevedenpuhdistamolla, jos olosuhteet eivät ole otolliset nitrifikaatiolle ja denitrifikaatiolle. Kirjallisuudessa ei esiinny tutkimuksissa, joissa olisi selvitetty jälkiselkeytysaltaiden N<sub>2</sub>O-päästöjä. On vain vähän tutkimuksia joissa on käytetty jatkuvatoimisia mittalaitteita, ja joissa on tehty pitkäkestoisia mittauksia. Kuudella eri jätevedenpuhdistamolla Uudellamaalla selvitettiin laitosten N<sub>2</sub>O päästöjä. Typpioksiduulipäästöjä mitattiin ilmastusaltailla eri lohkoissa, ilmastetuissa ja ilmastamattomissa ja jälkiselkeytysaltailla. Mittaukset tehtiin jatkuvatoimisella kaasuanalysaattorilla suoraan veden pinnalta mittakuvun avulla, joten mittaustuloksia oli mahdollista saada usean päivän ajalta. Kevään mittaukset pyrittiin suorittamaan lumien sulamisajankohtana, jolloin laitoksien prosessien toiminta oli vaikeutunut kylmien sulamisvesien takia. Kesän mittauksiin mennessä laitosten prosessit olivat toipuneet kevään hankalista oloista. Merkittävänä tuloksena mittausten perusteella voidaan pitää sitä, että jälkiselkeytysaltailta vapautui lähes yhtä paljon N<sub>2</sub>O:ta kuin ilmastusaltailta. Jälkiselkeytysaltaita voidaan pitää paikkana, jossa N<sub>2</sub>O:ta pääsee vapautumaan. Jälkiselkeytysaltaiden N<sub>2</sub>O-pitoisuus vaihteli suuresti eri vuorokauden ja vuodenaikojen aikaan. N<sub>2</sub>O:n määrän synnylle ei voi perustaa muutamille satunnaisesti otetuille näytteille. N<sub>2</sub>O-päästöjä täytyy tarkkailla pitkäaikaisesti ja jatkuvasti. fi
dc.format.extent 97 + [17]
dc.language.iso fi en
dc.title The impact of the process conditions on nitrous oxide emission from wastewater treatment plants en
dc.title Prosessiolosuhteiden vaikutus jätevedenpuhdistamoiden N<sub>2</sub>O -päästöihin fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos fi
dc.subject.keyword biological nitrogen removal en
dc.subject.keyword jäteveden käsittely fi
dc.subject.keyword denitrification en
dc.subject.keyword biologinen typen poisto fi
dc.subject.keyword nitrification en
dc.subject.keyword nitrifikaatio fi
dc.subject.keyword nitrous oxide en
dc.subject.keyword denitrifikaatio fi
dc.subject.keyword wastewater treatment en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020122859328
dc.programme.major Vesihuoltotekniikka fi
dc.programme.mcode Yhd-73 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Vahala, Riku
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_90484
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 45882
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse