Learning Centre

Cross-Border Exits and Private Equity Fund Performance

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Maula, Markku
dc.contributor.author Tapola, Niklas
dc.date.accessioned 2020-12-28T10:34:14Z
dc.date.available 2020-12-28T10:34:14Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/100416
dc.description.abstract European venture capital and private equity industry has grown rapidly and experienced a dramatic internationalization during the past decades. The purpose of this study is to study cross-border exits, which include investors selling a portfolio company to a foreign firm or listing the company into a foreign stock exchange, and to examine what role these exits play in private equity and venture capital fund performance. Earlier research has identified many potential determinants of venture capital fund performance. The older and more experienced venture capitalists are commonly able to yield higher returns for the investors than younger investors, similarly large funds typically outperform small ones, and funds with precise industry or geographic focus normally outperform the broader funds. The earlier research has also pointed out several motives to pursue international exits. With trade sales, ventures may find strategic buyers outside their home country. With initial public offerings, securities are commonly worth more in countries with more developed capital markets and better legal protection of investors. Venture capitalists are needed to certify the quality of ventures especially with cross-border exits. Based on previous research, the study develops hypotheses that funds active in cross-border yield higher returns, and the positive effects of cross-border exits are more pronounced when the venture originates from a country with less developed local exit conditions. The hypotheses are tested employing a novel dataset covering European venture capital funds incepted between years 1982 and 2004. The potential sample biases in performance reporting are controlled using Heckman correction. The results find support that venture capital funds active in cross-border exits yield higher returns to the investors than the funds less active in cross-border exits. However, the results do not find support that the local exit conditions would affect cross-border exit performance significantly. en
dc.description.abstract Pääomasijoitustoimiala Euroopassa on kasvanut ja kansainvälistynyt voimakkaasti viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Käsillä olevan työn tavoitteena on tutkia kansainvälisten sijoituksista irtautumisten vaikutusta pääomarahaston tuottoon. Kansainvälisillä irtautumisilla tarkoitetaan sijoituskohteena olleen yrityksen myymistä ulkomaalaiselle yritykselle tai listaamista ulkomaalaiseen pörssiin. Aikaisemmat tutkimukset ovat löytäneet monia pääomarahastojen tuottoihin vaikuttavia tekijöitä. Vanhemmat ja kokeneemmat pääomasijoittajat ovat usein uudempia toimijoita tuottoisampia, samoin suuret rahastot ovat usein pieniä tuottoisampia. Näiden lisäksi tietylle toimialalle tai maantieteelliselle alueelle keskittyneet rahastot ovat yleisesti laaja-alaisempia rahastoja menestyksekkäämpiä. Aikaisemmat tutkimukset ovat myös esittäneet useita syitä tavoitella kansainvälisiä irtautumisia. Yrityskauppojen yhteydessä ulkomailta voi löytyä strateginen ostaja, jolle kaupan oleva yritys on erityisen tavoittelemisen arvoinen. Ulkomaisten pörssilistausten tapauksessa arvopaperit ovat tyypillisesti arvokkaampia maissa, joissa pääomamarkkinat ovat kehittyneempiä ja lain suoma sijoittajasuoja on parempi. Pääomasijoittajia tarvitaan vakuuttamaan erityisesti ulkomaalaiset sijoittajat kohteena olevan yrityksen arvosta ja luotettavuudesta. Aikaisempiin tutkimuksiin perustuen diplomityössä laaditaan hypoteesit, joiden mukaan kansainvälisiä irtautumisia aktiivisesti hyödyntävät rahastot tuottavat paikallisia rahastoja paremmin ja tuottoerot korostuvat rahastojen sijoittaessa maihin, joiden paikalliset yrityskauppa- ja pääomamarkkinat ovat kehittymättömät. Hypoteesit koetellaan analysoimalla vuosina 1982 - 2004 perustettuja eurooppalaisia pääomasijoitusrahastoja viimeisimmän tilastotiedon valossa. Tutkimusaineiston mahdollinen vinouma menestyneisiin rahastoihin huomioidaan sovittamalla aineistoon Heckman-korjaus. Tulokset tukevat olettamuksia kansainvälisten irtautumisten tuottoisuudesta mutta eivät nimenomaisesti tue otaksumaa paikallisten irtautumismarkkinoiden vaikutuksesta tuottoon. fi
dc.format.extent 70
dc.language.iso en en
dc.title Cross-Border Exits and Private Equity Fund Performance en
dc.title Pääomasijoitusrahastojen kansainväliset irtautumiset ja taloudelliset tulokset fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Matematiikan ja systeemianalyysin laitos fi
dc.subject.keyword Venture capital en
dc.subject.keyword pääomasijoittaminen fi
dc.subject.keyword cross-border exits en
dc.subject.keyword kansainväliset irtautuimiset fi
dc.subject.keyword performance en
dc.subject.keyword tuotto fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020122859247
dc.programme.major Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta fi
dc.programme.mcode TU-91 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Maula, Markku
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_92393
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 45729
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics