Learning Centre

A Global Perspective on Resourcing Strategy Enhancing the Competitiveness of a Multinational Technology Enterprise

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Jokilaakso, Ari
dc.contributor.author Aakala, Riku
dc.date.accessioned 2020-12-28T10:19:04Z
dc.date.available 2020-12-28T10:19:04Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/100119
dc.description.abstract The global competition over the best human resources has unfolded through several drivers such as globalization, new labor trends, changed demographics and war for talent. As the global business environment evolves, the knowledge intensive work has more strategic resourcing options than ever before. Therefore multinational enterprises need to optimize their resourcing strategies to remain competitive also in the future. This study is conducted by literature review on competitive advantage, organizational theories, strategy and its dimensions and talent management in a global context. To synthesize the main findings of the study, the theory is combined with numerous semi-structured top management interview results on further development of the global resourcing strategy of one leading multinational technology company. The study in issue implicates that a global resourcing strategy must include internal and external workforce dimensions. That requires assimilation of core competences and capabilities. The strategy should also be extensively interconnected and integrated to iterative corporate, business and mergers and acquisitions strategies to generate sustainable competitive advantage. en
dc.description.abstract Kiihtynyt globaali kilpailu henkilöstöstä johtuu globalisaatiosta, uusista työvoimatrendeistä, ikääntyneestä väestörakenteesta sekä taistelusta lahjakkaimmista työntekijöistä. Globaalin liiketoimintaympäristön kehittyessä, tietointensiivinen työ voidaan toteuttaa strategisesti useilla tavoilla. Tästä johtuen monikansalliset yhtiöt ovat pakotettuja optimoimaan henkilöstöstrategiansa säilyäkseen kilpailukykyisinä myös jatkossa. Tämä diplomityö on toteutettu teoriataustatutkimuksella kilpailuedusta, organisaatioteorioista, strategiasta ja sen ulottuvuuksista sekä lahjakkuuden johtamisesta globaalissa liiketoimintaympäristössä. Johtopäätökset on tuotettu yhdistämällä teoriatausta erään johtavan monikansallisen teknologiayrityksen useisiin ylemmän johdon haastatteluihin koskien kyseisen yrityksen globaalia henkilöstöstrategiaa. Kyseinen diplomityö osoittaa, että globaalin henkilöstöstrategian täytyy sisältää sisäisen ja ulkoisen työvoiman ulottuvuudet. Tämä edellyttää ydinosaamisten ja ydinkyvykkyyksien sisäistämistä. Tuottaakseen kestävää kilpailuetua, globaali henkilöstöstrategia tulisi myös linkittää ja integroida iteratiivisiin konserni-, liiketoiminta- sekä yritysostostrategioihin. fi
dc.format.extent 126
dc.language.iso en en
dc.title A Global Perspective on Resourcing Strategy Enhancing the Competitiveness of a Multinational Technology Enterprise en
dc.title Monikansallisen teknologiayrityksen kilpailuetua kohentava henkilöstöstrategia globaalista näkökulmasta fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Tuotantotalouden laitos fi
dc.subject.keyword global en
dc.subject.keyword globaali fi
dc.subject.keyword human resources en
dc.subject.keyword henkilöresurssit fi
dc.subject.keyword strategy en
dc.subject.keyword strategia fi
dc.subject.keyword competitive advantage en
dc.subject.keyword kilpailuetu fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020122858950
dc.programme.major Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta fi
dc.programme.mcode TU-91 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Kauranen, Ilkka
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_10278
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 45025
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse