Aalto University Learning Centre
In English | Suomeksi | På Svenska

Ämnesordsindexering av lärdomsprov

Genom ämnesord och nyckelord kan man beskriva innehållet i ett dokument. De stöder informationssökningen genom att de möjliggör sökning av dokument i en databas på basis av ämne.
Ett nyckelord är ett valfritt ord som beskriver innehållet i ett dokument.
Ett ämnesord är i sin tur ett nyckelord som ingår i en standardiserad ämnesordlista.
Den allmänna ontologin YSO/ALLFO (Yleinen suomalainen ontologia = Allmän finländsk ontologi), som täcker alla vetenskaps- och kunskapsområden, används i stor utsträckning vid de finländska universitetsbiblioteken.

En sökning på basis av ämnesord resulterar i allmänhet i ett bättre sökresultat, eftersom samma kontrollerade term används för att beskriva likartat innehåll i alla dokument.
Utöver appellativer kan ämnes- och nyckelord även utgöras av egennamn, t.ex. personnamn, namn på organisationer, ortnamn och namn på verk och stilinriktningar.

Beskriv ditt lärdomsprov med 6–12 ord som beskriver det centrala innehållet i arbetet. Åtminstone en del av orden ska enligt rekommendation vara ämnesord i ALLFO.

Gör ämnesordsindexeringen på åtminstone lärdomsprovets språk. Om ämnesordsindexeringen är mer omfattande eller görs på ett par språk (svenska/engelska/finska) blir arbetet lättare att hitta i en sökning. Använd ett gott standardspråk både i arbetet och i innehållsbeskrivningen (ämnes- och nyckelorden).

Ontologin ALLFO hittar du på adressen https://finto.fi/yso/sv/
ALLFO är en trespråkig (svenska/finska/engelska) ontologi, där termerna står i en hierarkisk relation till varandra. Skriv ett sökord i sökfältet.
Även om ordet inte skulle finnas bland de godkända ämnesorden har ALLFO rikligt med termer som kan föreslås som lämpliga ämnesord. Om sökningen inte ger något resultat kan du prova med ett annat ord med samma betydelse.

exempel:
-sökordet socialt medium skrivs in i sökfältet
-exemplet socialt medium ger ett sökresultat i ALLFO, men socialt medium utgör inte ett ämnesord i ontologin
-socialt medium är en term som inte lämpar sig som ämnesord
-ALLFO föreslår användning av termen sociala medier, som utgör ett godkänt ämnesord
-som ämnesord lämpar sig även sosiaalinen media (finska) och social media (engelska)
-genom att klicka på ämnesordet sociala medier får du fler alternativ – överordnade och underordnade eller relaterade begrepp, som också lämpar sig som ämnesord.
(se bilderna)

ALLFO sökresultat

ALLFO hierarki

Alternativt kan du gå igenom ämnesorden i ALLFO i den alfabetiska eller hierarkiska förteckningen i den vänstra spalten (bilden).

ALLFO A-Ö list