Aalto-yliopiston oppimiskeskus
In English | Suomeksi | På Svenska

Opinnäytteen asiasanoittaminen

Asiasanoilla ja avainsanoilla kuvaillaan dokumentin sisältöä. Ne tukevat tiedonhakua mahdollistamalla dokumenttien haun tietokannasta aiheen perusteella.
Avainsana on vapaasti valittu dokumentin asiasisältöä kuvaava sana.
Asiasana puolestaan on standardoituun asiasanastoon hyväksytty avainsana.
Kaikki tieteen- ja tiedonalat kattava yleissanasto YSO (Yleinen suomalainen ontologia) on laajasti käytössä Suomen yliopistokirjastoissa.
Asiasanastoista otetut sanat tuottavat yleensä paremman hakutuloksen, koska samankaltaista asiaa kuvaillaan kaikissa dokumenteissa samalla kontrolloidulla termillä.
Yleisnimien ohella asia- ja avainsanat voivat olla myös erisnimiä, esim. henkilönnimiä, yhteisönnimiä, maantieteellisiä nimiä sekä teosten ja tyylisuuntien nimiä.

Kuvaile opinnäytteesi käyttämällä 6 – 12 työsi keskeistä sisältöä kuvaavaa sanaa, joista ainakin osan suositellaan olevan YSO:n asiasanoja.
Tee asiasanoitus ainakin opinnäytteen kielellä. Runsaampi tai parilla kielellä (suomi/ englanti/ ruotsi) tehty asiasanoitus lisää työn löytyvyyttä haussa.
Käytä työssäsi sekä sen sisällönkuvailussa (asia- ja avainsanat) hyvää yleiskieltä.

YSO-ontologiaan pääset osoitteesta https://finto.fi/yso/fi/
YSO on kolmikielinen (suomi/ ruotsi/englanti) sanasto, jossa termien suhteet toisiinsa on järjestetty hierarkkisesti.

Käyttöliittymässä kirjoita hakuikkunaan hakusana. Vaikka haettu sana ei löytyisi hyväksyttävistä asiasanoista, on YSO:ssa runsaasti käsitteeseen ohjaavia termejä, jotka ehdottavat soveltuvaa asiasanaa. Ellei hakusanasi tuota tulosta, kokeile muuta samamerkityksistä sanaa.

esimerkiksi:
-hakuikkunaan kirjoitetaan hakusana some
-esimerkkitermillä some löytyy YSO:sta hakutulos, mutta some ei kuitenkaan ole sanaston asiasana
-some on käsitteeseen ohjaava termi, mutta se ei sovellu asiasanaksi
-YSO ohjaa käyttämään termiä sosiaalinen media. Se on hyväksyttävä asiasana -asiasanoiksi soveltuvat myös social media (englanti) sekä sociala medier (ruotsi)
-asiasanan sosiaalinen media klikkaaminen antaa lisää vaihtoehtoja – mahdollisia ylä- ja alakäsitteitä sekä assosiatiivisia käsitteitä, jotka myös soveltuvat asiasanoiksi.
(katso kuvat)

YSO hakutulos

YSO hierarkia

Voit vaihtoehtoisesti selailla YSO:n asiasanoja näkymän vasemman palstan aakkosellisesta tai hierarkkisesta hakemistosta (kuva).

YSO A-Ö listaus