Väitöskirjan verkkoriiputus

Väitöskirjojen riiputus toteutetaan elektronisena. Jos sinulla ei ole pääsyä Aalto-tunnuksella lähetä pyyntö väitöskirjan verkkoriiputus-kappaleeseen sähköpostilla osoitteeseen aaltodoc-diss@aalto.fi.

Verkkoriiputuksessa olevat väitöskirjat

Kannan, Jeevananthan
Numerical modeling of spray-assisted dual- and tri- fuel combustion processes
Riiputuksessa: 2023-03-24 - 2023-04-03
Pääsyoikeus Aalto-tunnuksella

Gadalla, Mahmoud
Computational fluid dynamics studies on spray assisted combustion of alternative energy carriers
Riiputuksessa: 2023-03-27 - 2023-04-06
Pääsyoikeus Aalto-tunnuksella

Lehtovaara, Joonas
Takt production and decentralized decision-making: improving construction production flow with novel planning & control approaches
Tahtituotanto ja hajautettu päätöksenteko: rakentamisen tuotannon virtauksen parantaminen uusilla tuotannon suunnittelun ja ohjauksen menetelmillä
Riiputuksessa: 2023-04-01 - 2023-04-11
Pääsyoikeus Aalto-tunnuksella