Online display of doctoral thesis

Public display of doctoral theses is arranged as an online display. If you do not have access with Aalto ID please send request for the doctoral thesis by email to aaltodoc-diss@aalto.fi.

Dissertations currently for public display

Lahtinen, Sonja
Reference frame densifications for Nordic and Baltic countries - From local analysis to common and consistent GNSS solutions
Vertauskehysten tihennyksiä Pohjoismaiden ja Baltian alueelle
On display: 2022-05-17 - 2022-05-27
Access with Aalto ID

Raninen, Elias
Contributions to Theory and Estimation of High-Dimensional Covariance Matrices
Kontribuutioita korkeaulotteisten kovarianssimatriisien teoriaan ja estimointiin
On display: 2022-05-17 - 2022-05-27
Access with Aalto ID

Todorov, Oleg
Ground Source Heat Pumps (GSHP) and Underground Thermal Energy Storage (UTES) - Key Vectors to a Future Energy Transition
Maalämpöpumput (GSHP) ja maanalainen lämpöenergiavarasto (UTES) – avainvektorit tulevaisuuden energiasiirtymään
On display: 2022-05-17 - 2022-05-27
Access with Aalto ID

Kallio, Marko
Towards more useful water information - methods for fine-scale spatial estimation
Kohti hyödyllisempää vesi-informaatiota - menetelmiä tarkempaan spatiaaliseen estimointiin
On display: 2022-05-17 - 2022-05-27
Access with Aalto ID

Yu, Wenjia
Essays on Sustainable Mutual Funds
On display: 2022-05-22 - 2022-06-02
Access with Aalto ID

Afolabi, Ibrahim
Towards a Service-aware E2E Network Slice Orchestration and Resource Provisioning across Multiple Domains
On display: 2022-05-22 - 2022-06-02
Access with Aalto ID

Hernberg, Hella
Architects as 'Mediators': Socio-political roles in mediating the ‘temporary use’ of vacant spaces
Arkkitehdit välittäjinä: Välittäjätoimijoiden sosiaaliset ja poliittiset roolit tyhjien tilojen väliaikaiskäytössä
On display: 2022-05-23 - 2022-06-03
Access with Aalto ID

Laakso, Aleksi
Vibration of passenger ship structures by length-scale separation and inertia-induced interaction
Matkustajalaivan rakenteiden värähtely-mittakaavojen erottaminen ja inertian aiheuttama vuorovaikutus
On display: 2022-05-23 - 2022-06-03
Access with Aalto ID

Andrade-Asikainen, Niina
Supporting well-being in workplace transformations - Critical sociomaterial components and their evaluation in a knowledge-intensive organization
Työhyvinvointia tukeva työympäristömuutos - keskeiset sosiomateriaaliset ympäristötekijät ja niiden arviointi tietointensiivisessä organisaatiossa
On display: 2022-05-23 - 2022-06-03
Access with Aalto ID

Kinnunen, Pekka
Resilience perspectives in global food systems - Exploring variability, localness and diversity
Näkökulmia globaalin ruuantuotannon resilienssiin: tutkimuksia vaihtelevuudesta, paikallisuudesta ja monimuotoisuudesta
On display: 2022-05-24 - 2022-06-03
Access with Aalto ID