[work] Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu / ARTS

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Elinvoimainen taajama - Työpaperi / 1 - Lähtötilanteen kartoitus ja kehittämisprosessin kuvaus
    (Aalto University, 2019) Taegen, Jonna (toim.); Verma, Ira; Leppänen, Susanna; Merinen, Jenni; Nykänen, Pirita; Arkkitehtuurin laitos; Department of Architecture; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; School of Arts, Design and Architecture
    Elinvoimainen taajama -hankkeessa tavoitteena on tunnistaa pienten kuntien kehittämishaasteet ja -vahvuudet resursseineen sekä yhdyskuntarakenteen ja rakennuskannan tasolla. Tältä pohjalta luodaan realistisia ratkaisuja taajamien kehittämiseksi, jotta ne vastaisivat naiden kuntien tulevien vuosien väestön tarpeisiin. Tässä työpaperissa kuvataan taajamien muutosta viime vuosikymmeninä sekä tulevina vuosikymmeninä ennusteiden perusteella. Kotimaisten ja kansainvälisten esimerkkien avulla esitellään erilaisia ratkaisuja saavutettavuuden, palvelujen, asumisen ja yhteisöllisyyden näkökulmasta. Taajamien kehittämisprosessia kuvataan lyhyesti eri vaiheineen sekä kartoitus- ja arviointimenetelmien kautta. Kehittämisessä erityinen painopiste on olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämisessä ja kehittämisessä, myös palvelujen tarvetta ja niiden verkottamista tullaan tarkastelemaan. Tata raporttia täydennetään hankkeen kokemusten ja tulosten perusteella. Koko hankkeen tuloksena syntyy kehittämisprosessi ja -ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää yleisesti kuntien taajamien kehittämisessä. Niistä raportoidaan loppuraportissa vuona 2020. Tämä työpaperi on tarkoitettu kuntien ja Aalto-yliopiston opinnäytetyöntekijöiden sekä muiden aihepiiristä kiinnostuneiden kaytt66n kuvaamaan suuntaviivoja ja keskeisiä näkökulmia pienten kuntien taajamien kehittämiseen sekä avaamaan kehittämisprosessia suunnitelmien aikaansaamiseksi.