[study] Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu / ARTS

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Tikkua ristiin – Havainnollinen johdanto avaruuskuvioiden kuvaanto-oppiin
  (Aalto University, 2023) Luotoniemi, Taneli; Taiteen ja median laitos; Department of Art and Media; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; School of Arts, Design and Architecture
 • Item
  Unesco Young Digital Creators: Educator’s Kit
  (UNESCO, 2006) Leinonen, Teemu; Saad-Sulonen, Joanna; Salmi, Anna; Taiteen ja median laitos; Department of Art and Media; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; School of Arts, Design and Architecture
 • Item
  Murrosareenan muutospolkutyökalu
  (Aalto University, 2018) Perikangas, Sofi; Hyysalo, Sampsa; Muotoilun laitos; Department of Design; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; School of Arts, Design and Architecture
  Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman Smart Energy Transition-hankkeen ja Sitran Hiilineutraali kiertotalous –teeman alla toteutettiin vuoden 2017 aikana murrosareenaprosessi, jossa osallistujat kokoontuivat yhteiseen visiointiin sekä tärkeiden tavoitteiden ja muutospolkujen tunnistamiseen. Prosessin pohjalta muodostettiin raportti Uusia näkymiä energiamurroksen Suomeen: Murrosareenan tuottamia kunnianhimoisia energia- ja ilmastotoimia vuosille 2018-2030. Muutospolkujen luomisessa hyödynnettiin polkutyökalua, joka kehitettiin ennen prosessin alkua tukemaan metodin konkretisoimista ja visualisoimista. Polkutyökalu suunniteltiin iteratiiviseksi ja hyödynnettäväksi myös tulevissa murrosareenaprosesseissa. Työkalu ohjeineen ja osineen on lisensoitu Creative Commons -lisenssin alle, ja sitä on mahdollista hyödyntää myös yksityisissä strategisissa murrosprosesseissa. Tämä julkaisu sisältää ohjeet varsinaisen työpajan läpivientiin ja fasilitointiin vaihe vaiheelta, sekä ohjeen työkalun avulla tuotettujen polkujen dokumentointiin ja digitointiin. Työpajaohje on tarkoitettu jaettavaksi osallistujille etukäteen tutustuttavaksi, ja työpajan fasilitoijan on hyvä perehtyä erikseen fasilitoijille suunnatuihin ohjeisiin, jotka löytyvät ohjeen eri osista. Dokumentointiohje on suunnattu työpajan järjestäjille, jotka polkujen valmistuttua ryhtyvät dokumentoimaan aikaansaatuja kokonaisuuksia.