[work] Kauppakorkeakoulu / BIZ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 142
 • Item
  Viability Advantage - Institutional Rooting of Competitive Advantage
  (Aalto University, 2024) Santalainen, Timo J.; Baliga, Ram B.; Kosonen, Mikko; Kauppakorkeakoulu; School of Business
  Hypercompetitive VUCA environment drives short-term actions in firms’ quest for temporary competitive advantages. The Sustainability movement has become a welcome counterforce to VUCA initiatives forcing strategists to take social and ecological responsibility of the society in their strategic agenda while ensuring viability of their own organizations. The need for strategists is to balance competitive advantage issues with long-term viability issues. Using longitudinal data from many organizations, our study seeks to obtain an insight in the make-up of viability advantage which goes beyond sustained competitive advantage, both in durability and depth because of its institutional rooting. We also detail how public-private ecosystems can co-create robust springboards that facilitate breakthrough innovations, viable business models, and even new businesses facilitating viability even as they address sustainability challenges.
 • Item
  How to Achieve the EU's Climate Goals? : A Model Proposal for an EU Climate Fund Contributing to Fill the Green Investment Gap
  (Aalto University, 2024) Scherleitner, Moritz; Traversa, Edoardo; Laskentatoimen laitos; Department of Accounting & Business Law; Kauppakorkeakoulu; School of Business
  The EU faces significant pressure to make substantial additional green investments to achieve its Fit for 55 goals. Against this background, we propose an EU Climate Fund. It aims to establish a financial link between the benefits derived from the European legal framework for cross-border business activities and the specific responsibilities that businesses enjoying these freedoms have in supporting climate objectives. The final architecture of the EU Climate Fund will closely resemble the already existing Single Resolution Fund (SRF) existing in the banking sector and could be a pivotal step towards a more progressive climate policy. Furthermore, this model aligns private and societal interests, providing Multinational Entities (MNEs) with incentives to lobby in favour of a stricter climate policy. In addition, it empowers international businesses, inter alia, through involving them in climate spending decisions.
 • Item
  Analyysi: Julkishallinnolla on tärkeä rooli kestävyysmurrosten kehittymisessä - Oppia MaaS-liikennepalveluiden alkuvaiheista
  (Aalto University, 2021) Kivimaa, Paula; Järvenreuna, Vera; Hildén, Mikael; Temmes, Armi; Johtamisen laitos; Department of Management Studies; Smart Energy Transition; Kauppakorkeakoulu; School of Business
  Julkishallinnolla on keskeinen rooli vauhdittamassa Suomea kohti ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää tulevaisuutta. Kestävyysmurros edellyttää, että yhteiskuntamme sosio-tekniset järjestelmät, kuten energian ja ruoan tuotanto ja kulutus sekä liikenne ja teollisuus, muuttuvat perusteellisesti siten, että niiden toiminta aiheuttaa nykyistä vähemmän haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Samalla näiden järjestelmien vaikutukset muuttuvat aiempaa oikeudenmukaisemmiksi. Kestävyysmurrosta edistämään tarvitaan monia rinnakkaisia toimia. Politiikkastrategiat ja -ohjauskeinot, jotka ovat rakentuneet perinteisten sosioteknisten järjestelmien ympärille, eivät yksinään riitä käynnistämään järjestelmätason muutosta. Tarvitaan myös politiikkakokeiluja ja laaja-alaisia instituutionaalisia muutoksia, jotka vaikuttavat eri toimijoiden edellytyksiin toteuttaa uusia ratkaisuja. Smart Energy Transition -hankkeessa tutkittiin MaaS-liikennepalvelujen (Mobility-asa- Service) kehitystä Suomessa kestävyysmurroksiin tähtäävän innovaatiopolitiikan näkökulmasta (Kivimaa & Rogge 2020). MaaS-liikennepalveluilla viitataan uuteen tapaan ajatella liikkumista, jossa yksityisautoilua korvataan yksityisillä ja/tai julkisilla jaetuilla liikennepalveluilla. MaaS-palvelut voivat olla esimerkiksi vertaispalveluja, matkaketjuja ja muita palvelukokonaisuuksia yhdistäviä palvelupaketteja. MaaS on tärkeä osa tulevaisuuden älykästä ja kestävää liikennejärjestelmää. MaaSliiketoiminta on Suomessa kehittynyt tietyillä osa-alueilla; esimerkiksi yhteiskäyttöautojen markkinat ovat kasvaneet. Sen sijaan kokonaispalvelut, joissa asiakas voi joustavasti räätälöidä itselleen saman palvelualustan kautta juuri tietyssä hetkessä tarvitsemansa palvelun, eivät ole vielä laajemmin levinneet. Suomi on yksi maailman johtavista maista kansallisen liikenne- ja viestintäpolitiikan uudistamisessa, erityisesti älykkäisiin liikennejärjestelmiin ja MaaS-palveluihin kytkeytyen. Tutkimustuloksemme julkisen hallinnon toimien myönteisistä vaikutuksista MaaS-liiketoiminnan alullepanoon ja kehitykseen tarjoavat oppeja siitä, kuinka valtio ja kunnat voivat edistää kestävyysmurroksen kehittymistä myös muilla sektoreilla. Ehdotamme tämän pohjalta seitsemää keinoa, joiden avulla julkinen sektori voi vauhdittaa kestävyysmurroksen alkuvaiheita. Valotamme ehdotettuja toimia MaaSliikennepalveluiden kehityksestä nousseiden esimerkkien avulla.
 • Item
  Policy recommendations for Renewable Energy Communities Development - Baltic Sea Region
  (Aalto University, 2021) Ivask, Nele; Kärbo, Neeme; Kikas, Martin; Vapamägi, Aare; Wagner-Vogel, Gerlind; Ståhl, Pier; Ruggiero, Salvatore; Makowska, Joanna; Marczak, Anna; Cederqvist, Andrea; Kamenders, Agris; Francis, Ilgvars; Tuisku, Päivi; Viljanen, Anna; Murauskaite, Lina; Johannsen, Mareike; Keller, Peter; Johtamisen laitos; Department of Management Studies; Co2mmunity; Kauppakorkeakoulu; School of Business
 • Item
  Panic herding: analysts' Covid-19 experiences and the interpretation of earnings news
  (Aalto University, 2020) Vacca, Matteo; Rahoituksen laitos; Department of Finance; Kauppakorkeakoulu; School of Business
  This paper examines how local experiences of the Covid-19 pandemic affect sell-side analysts’ processing of earnings news. Exploiting variation in the intensity and timing of local outbreaks, I show that analysts who are more exposed to the virus tend to herd more closely with the consensus forecast. However, I find no evidence of increases in forecast pessimism. The data are consistent with the intensity of exposure to pandemic having a first order effect on analysts’ risk attitudes, rather than on the bias of their stated expectations.
 • Item
  Keksijäkyselyn tulokset: miten hallita immateriaalioikeudet globaaleilla markkinoilla eri toimialoilla?: Tutkimustietoa yritysjohdolle, yrittäjille ja keksijöille
  (Aalto University, 2014) Lahti, Arto, Professori; Kivi-Koskinen, Timo, Pääjohtaja, emeritus; Johtamisen laitos; Department of Management Studies; Johtamisen laitos; Kauppakorkeakoulu; School of Business
 • Item
  Enhancing university – firm collaboration through an open innovation platform - A study on university – small firm collaboration based on experiences from the Plan C project
  (Aalto University, 2014) Rannikko, Heikki; Kajanus, Miika; Pienyrityskeskus; Small Business Center; Kauppakorkeakoulu; School of Business
  In this paper two research questions are explored by analysing empirical material from Savonia University of Applied Sciences’ innovation platform. The primary question is: how does strong tie development between faculty and firm representatives differ in the context of applied science university from strong tie development in the context of research university? A secondary and more practical question concerns the extent to which an innovation platform was successful in bringing Savonia University of Applied Sciences closer to theoretically derived Open Innovation System (OIS) operation model. Concerning the first research question our analysis suggests that strong-tie development in the context of university of applied science is different from that of research university because of missing common history between firm population and university staff. Concerning the second question our analysis suggests that the creation of an open innovation platform (Plan C) has helped Savonia University of Applied Sciences to increase the number of ties between university staff and firm representatives as well as the tie strength. By so doing the project has supported the theoretically driven Open Innovation System operation mode.
 • Item
  Suomalaisten perheyrittäjien kertomuksia henkilöbrändin rakentamisesta
  (Aalto University, 2014) Iso-Berg, Mikael; Johtamisen laitos; Department of Management Studies; Entrepreneurship; Yrittäjyys; Kauppakorkeakoulu; School of Business
 • Item
  On the use of a non-singular linear transformation of variables data envelopment analysis
  (Helsinki: Aalto University, 2013) Keshvari, Abolfazl; Korhonen, Pekka; Tieto- ja palvelutalouden laitos; School of Business; Kauppakorkeakoulu
 • Item
  Three perspectives on the evolving electric vehicles innovation network of Finland
  (Helsinki: Aalto University, 2013) Räsänen, Rami-Samuli; Temmes, Armi; Lovio, Raimo; Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos; School of Business; Kauppakorkeakoulu
 • Item
  How to change the world: towards game changer networks for green innovations
  (Espoo: Aalto University, 2012) Lampikoski, Tommi; Möller, Kristian; Markkinoinnin laitos; School of Business; Kauppakorkeakoulu
 • Item
  Consumer behavior in information society COBI: project summary and publications 2008-2011
  (Espoo: Aalto University, 2011) Uusitalo, Liisa; Markkinoinnin laitos; School of Business; Kauppakorkeakoulu
 • Item
  Adherence to the home-country location of corporate headquarters: narratives of cultural identity, and resource-based pragmatism of globalising Finnish MNCs: location factors and managers' mutual knowledge networks in the Helsinki region
  (Espoo: Aalto University (Helsinki: Unigrafia), 2013) Euro, Kalevi; Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos; School of Business; Kauppakorkeakoulu
 • Item
  Uncertainty in consumer decisions
  (Espoo: Aalto University, 2011) Korhonen, Pekka; Lauraėus, Theresa; Saarinen, Timo; Öörni, Anssi; Tieto- ja palvelutalouden laitos; School of Business; Kauppakorkeakoulu
 • Item
  Impact of online pre-purchase search on consumer satisfaction
  (Espoo: Aalto University, 2011) Korhonen, Pekka; Lauraéus, Theresa; Saarinen, Timo; Öörni, Anssi; Tieto- ja palvelutalouden laitos; School of Business; Kauppakorkeakoulu
 • Item
  Globalization and African economics
  ([Espoo]: Aalto University, 2011) Lahti, Arto; Entrepreneurship; School of Business; Kauppakorkeakoulu
 • Item
  Research biography of Liisa Uusitalo: publications by year 1968-2012
  (Espoo: Aalto University, 2012) Uusitalo, Liisa; Markkinoinnin laitos; School of Business; Kauppakorkeakoulu
 • Item
  Corruption distance, anticorruption laws and international ownership strategies in Russia
  (Espoo: Aalto University, 2011) Karhunen, Päivi; Ledyaeva, Svetlana; Center for Markets in Transition (CEMAT); School of Business; Kauppakorkeakoulu
 • Item
  Strateginen ryhmä IO-teorian osana (IO=Industrial Organization Economics): suomalaisen liiketoimintaosaamisen huipputuote kansainvälisen talouden analyysiin
  (Espoo: Aalto University, 2011) Lahti, Arto; Killström, Pekka; Salimäki, Markku; Yrittäjyys; School of Business; Kauppakorkeakoulu
 • Item
  The role of creative industries in national innovation system: the creative clusters of Moscow
  (Espoo: Aalto University, 2011) Panfilo, Aleksander; Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus; School of Business; Kauppakorkeakoulu