[study] Aalto University Executive Education – Aalto EE

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Saa soveltaa : Osaamisen ja kilpailukyvyn pieni käsikirja
    (Aalto University Executive Education, 2019) Sarvas, Risto (toim.); Astala, Toni; Lautanala, Nestori; Palo, Jesse; Talvela, Matti; Aalto University Executive Education - Aalto EE; Aalto University Executive Education - Aalto EE; Muut ja erillisyksiköt; Other units and institutes