[study] Palvelut / Services

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Get inspired! A guide for successful teaching (arabic version)
  (Aalto University, 2020) Hemminki, Marianne; Leppänen, Miia; Valovirta, Taru; Strategic Support for Research and Education; Tutkimuksen ja opetuksen strateginen tuki
 • Item
  Unix-aapinen
  (Helsinki University of Technology, 2008) Tiitu, Hannu; Tikka, Pasi; Helsinki University of Technology IT Services; Teknillisen korkeakoulun IT-palvelukeskus; Palvelut; Services
  Tämän kirjan tarkoitus on antaa valmius Unix-pohjaisen, tietoliikenneverkkoon liitetyn tietokoneen käyttämiselle. Kirjassa käsitellyt asiat antavat perustaidot, jotka hallitsemalla uusiin asioihin on mahdollista tutustua itsenäisesti. Annetut esimerkit kannattaa kokeilla tietokoneella jo kirjaa lukiessa. Kirjassa on Unixin käyttäminen kuvattu sellaisena kuin se on Teknillisen korkeakoulun IT-palvelukeskuksen tietokoneissa. Kaikki esimerkit eivät siis toimi täsmälleen samalla tavalla erilaisissa Unix-järjestelmissä, pieniä eroja saattaa esiintyä jopa IT-palvelukeskuksen eri koneiden välillä. Materiaali on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa käsittelee Unixia käyttöjärjestelmänä. Yleisten Unix-asioiden lisäksi käsitellään TKK:n IT-palvelukeskuksen Unix-järjestelmän erityispiirteitä. Toinen osa käsittelee viestintää Internetissä Unix-koneiden avulla. Mikäli tietokoneiden käyttäminen on ennestään tuttua, voidaan hypätä suoraan lukemaan näitä asioita. Muuten kannattaa tutustua ensimmäisessa osassa oleviin perusteisiin. Tietokoneiden käyttöympäristöt kehittyvät koko ajan. Totuus kuitenkin on, että ripaus teknistä tietämystä on välttämättömyys minkä tahansa tietokoneen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Kirjan toista osaa luettaessa kannattaa aina välillä käydä täydentämässä teknisiä valmiuksia alusta. Unix-aapinen on kirjoitettu Teknillisen korkeakoulun IT-palvelukeskuksen ja Tietojenkäsittelyopin laboratorion yhteistyöprojektina. Kirja on myös osa Tik-106.001 Tietokone työvälineenä -kurssin oppimateriaalia. Yhden tähden otsikot kuuluvat kurssin materiaaliin, mutta ovat edistyneempää asiaa. Kolmen tähden otsikot ovat kurssin ulkopuolelta.
 • Item
  Tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille
  (Helsinki University of Technology, 2007) Kauranen, Ilkka; Mustakallio, Mikko; Palmgren, Virpi
 • Item
  Get inspired! A guide for successful teaching
  (Aalto University, 2013) Hemminki, Marianne; Leppänen, Miia; Valovirta, Taru; Tutkimuksen ja opetuksen strateginen tuki; Strategic Support for Research and Education; Palvelut; Services
 • Item
  Innostu ja onnistu opetuksessa
  (Aalto University, 2013) Hemminki, Marianne; Leppänen, Miia; Valovirta, Taru; Tutkimuksen ja opetuksen strateginen tuki; Strategic Support for Research and Education; Aalto-yliopiston tutkimuksen ja opetuksen strateginen tuki - TOST; Palvelut; Services