[report] Aalto University Professional Development - Aalto PRO

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 59
 • Item
  35. Rakennuttajakoulutuksen tutkielmat
  (Aalto University, 2014) Aalto, Erno; Asikainen, Jukka; Henttonen, Pasi; Kangas, Kimmo; Karjalainen, Pekka; Kerminen, Kari; Keskinen, Harri; Koskela, Jouni; Lindberg, Jouni; Louhi, Ismo; Lukkala, Saku; Nukka, Priit; Rinta-Jaskari, Anja; Rovamo, Marita; Schwartz, Kyösti; Siirto, Tapio; Silvan, Katriina; Sopanen, Heikki; Visunen, Kari; Väistö, Nina; Aalto PRO; Aalto University Professional Development; Palvelut; Services
  Julkaisu koostuu kahdestakymmenestä 35. rakennuttajakoulutuksen tutkielmasta: (1) Erno Aalto: Asuinkerrostalon suunnitteluratkaisujen optimointi kokonaisenergiatarkastelussa (2) Jukka Asikainen: Vaihtoehtoisten urakkamallien vertailu urakkapäätöstä varten - Case Ampumaurheilukeskus Napakymppi Oy (3) Pasi Henttonen: Urakkamuodon valinta energiatehokas palvelutalo (4) Kimma Kangas: Projektit kaaoksessa vai kaaoksen reunalla? Teoria rakennushankkeen riskienhallinnasta (5) Pekka Karjalainen: Sisäilmaongelmien huomioon ottaminen korjausrakentamisessa (6) Kari Kerminen: Lisä – ja muutostyöt - YSE 1998 (7) Harri Keskinen: Infrahankkeen toimintaohjeet tapaturma-, onnettomuus- ja kriisitilanteissa - Työturvallisuus, riskienhallinta (8) Jouni Koskela: Uudisrakentaminen peruskorjauksen vaihtoehtona taloyhtiöissä - Peruskorjaus ja täydennysrakentaminen (9) Jouni Lindberg: Espoon kaupungin opettaja-asunnot, omaisuusmassan straterinen kehittäminen ja toimenpide ehdotukset (10) Ismo Louhi: Kiinteistöinvestoinnin hankekuvaus ja rakennuttaminen. Suur-Seudun Osuuskauppa SSO (11) Saku Lukkala: Sisäilmaongelmien haltuunotto - Asiakasprojekteihin liittyvä toimintaohjeisto (12) Priit Nukka: Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät Tampereen työväenteatterin toisen vaiheen laajennuskohteessa (13) Anja Rinta-Jaskari: Jaetun urakan ja projektinjohtourakan soveltuvuuden tarkastelu korjausrakennuskohteessa (14) Marita Rovamo: Puhtaudenhallinta rakennushankkeessa (15) Kyösti Schwartz: LEAN-ajattelun periaatteiden hyödyntäminen hankkeen projektinjohtopalvelumallissa rakennuskonsultin tehtävien osalta (16) Tapio Siirto: Katujen kuntoluokkakartat (17) Katriina Silvan: Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorin tehtävät käytännössä - Perustajaurakointi, asuinrakentaminen, uudisrakentaminen (18) Heikki Sopanen: Kaatron koulu rakennuttaminen - Peruskorjauksesta uudisrakennukseksi (19) Kari Visunen: Rakennuttajakonsultin suunnittelun ohjaus teollisuusprojektissa (20) Nina Väistö: Strategialähtöisen toimitila-analyysin hyödyistä kiinteistökehittämisessä
 • Item
  Selkeät patenttivaatimukset - ohjeita ja valituslautakunnan päätöksiä - Patentit-Teollisuus-Tekniikka 2012-2013 (Erikoistyö)
  (Aalto University, 2013) Aho, Hanna; Aalto PRO; Aalto University Professional Development; Palvelut; Services
  The invention, to which protection is sought, is defined in the claims. Therefore, it is essential that the claims are clear and do not cause uncertainty to the scope of protection. Patent examiner should point out to the applicant any questions concerning the clarity of claims already at the examination stage.Problems with clarity are often connected to problems with sufficiency of disclosure and unity of claims. These questions are very difficult to separate. Clarity is also a matter of interpretation so the final form of claims is sometimes defined by the board of appeals.Clarity problems may arise from the configuration of claims, category of claims, missing essential features, desiderata claims or specific terms and definitions in the claims etc.
 • Item
  Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office - Patentit - Teollisuus - Tekniikka 2012-2013 (Erikoistyö)
  (Aalto University, 2013) Nieminen, Jari; Aalto PRO; Aalto University Professional Development; Palvelut; Services
  Appeal procedure is an essential element of every legal system nowadays, because it ensures uniform interpretation of the law while giving a chance to appeal against unfavorable decisions. The appeal procedure is generally multi-staged and decisions of a lower instance can be appealed to a higher instance. The highest instance handles only the most important issues so the amount of handled cases is clearly smaller than in lower instances. European patents are granted according to the legal system defined in the European Patent Convention (EPC). As specified in the EPC, the first appeal stage is the Boards of Appeal which take care of all appeals requested by applicants. On the top of that, the Enlarged Board of Appeal gives their decision merely for the most fundamental questions regarding the EPC, such as if the case law of the Boards of Appeal is inconsistent or if the point of law in question is of significant importance. In general, patents are granted for technical inventions which are novel, inventive, and industrially applicable. In case of patent applications that claim priority from an earlier application, validity of priority rights is a notable issue. This report familiarizes the reader with the EPC and the appeal procedure under the EPC while providing a detailed study on the Enlarged Board of Appeal and its decisions regarding priority rights.
 • Item
  34. Rakennuttajakoulutuksen tutkielmat
  (Aalto University, 2013) Aaltonen, Markus; Heiskanen, Tapani; Kanervo, Tero; Lappalainen, Seppo; Latvala, Jyrki; Lehtonen, Juha; Markkanen, Reijo; Pietarinen, Janne; Pirttilahti, Petri; Rouvinen, Anni; Saarnio, Pekka; Salla, Pekka; Salonsaari, Satu; Aalto PRO; Aalto University Professional Development; Palvelut; Services
  Julkaisu koostuu kolmestatoista 34. rakennuttajakoulutuksen tutkielmasta: (1) Markus Aaltonen: Suunnitelmien yhteensovittaminen tietomallia hyödyntävässä rakennushankkeessa (2) Tapani Heiskanen: Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät (3) Tero Kanervo: Suunnittelun ohjaus allianssiurakassa (4) Seppo Lappalainen: Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät - Rakennuttajakonsultti turvallisuuskoordinaattorina (5) Jyrki Latvala: Tietomallinnuksen hyödyntäminen työmaatoiminnassa (6) Juha Lehtonen: Arkkitehtitoimiston rakennuttamispalvelu - Palvelun kehittäminen erilliseksi liiketoiminnaksi (7) Reijo Markkanen: Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa (8) Janne Pietarinen: Laadunvarmistusmittaukset tietomallipohjaisessa väylärakentamisessa (9) Petri Pirttilahti: Turvallisuuskoordinaattorin työturvallisuustehtävät ja -vastuut (10) Anni Rouvinen: Asiakaslähtöinen hankekehitys ja suunnittelu (11) Pekka Saarnio: Rakennuttajan määrälaskenta: Vaatimukset LVIA -töiden määrälaskenta-asiakirjoille (12) Pekka Salla: Rakennuttajan kustannusarvioiden laadinta (13) Satu Salonsaari: Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät kohteessa Fazer Suklaa Oy
 • Item
  Korjausrakentamisen erityispätevyydet -hankkeen loppuraportti
  (Aalto University, 2013) Laurila, Erja (toim.); Lyytikäinen, Petri (toim.); Aalto PRO; Aalto University Professional Development; Palvelut; Services
  Tämä on Rakentamisteollisuuden osaamisperusteisen erityispätevyyshankkeen (OPM D:no140/522/2009) loppuraportti. Hanke suunnattiin tarkastelemaan rakennusalan muutosta ja sen myötä syntyviä uusia asiantuntijuuksia, ml. korjausrakentaminen. Korjausrakentamisen erityispätevyydet –hankkeen yhteistyökumppanit kattavat merkittävän osan rakennusalaa opettavia ammattikorkeakouluja ja yliopistoja, kaikkiaan projektissa on ollut mukana 12 organisaatiota. KOR-REP -projektiryhmän muodostivat Aalto University Professional Development - Aalto PRO, Haaga-Helian ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto sekä Satakunnan ammattikorkeakoulu. Tarkastelimme laajojen oppimiskokonaisuuksien toteutusmahdollisuuksia sekä nykyisten täydennyskoulutusten osalta että uudentyyppisen monituottajamallin kannalta.
 • Item
  12. Pääsuunnittelijakoulutuksen tutkielmat
  (Aalto University, 2013) Haroma, Renni; Högström, Pontus; Jääskeläinen, Outi; Kallio, Tuomo; Karvinen, Sami; Koivisto, Pauli; Kurth, Mika; Mahlberg, Niklas; Räisänen, Joni; Rönnblad, Sebastian; Sallinen, Esa; Severinkangas, Kimmo; Valdre, Erki; Vesala, Riitta; Aalto PRO; Aalto University Professional Development; Palvelut; Services
  Pääsuunnittelijakoulutus on suunnittelun ja johtamisen koulutusohjelma, jonka tavoitteena on tukea pääsuunnittelutehtävissä toimivien asiantuntijoiden edellytyksiä ja valmiuksia vastata tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin. Julkaisu sisältää 12. pääsuunnittelijakoulutuksen tutkielmat: (1) Renni Haroma: Arkkitehdin vaikutusmahdollisuudet pääsuunnittelijana KVR-urakassa; tehtävät ja vastuut, sekä onnistuneen lopputuloksen varmistaminen (2) Pontus Högström: Rakennuttajan ja pääsuunnittelijan vastuut pienrakennushankkeessa (3) Outi Jääskeläinen: Pääsuunnittelija kunnallisessa rakennusinvestointihankkeessa (4) Tuomo Kallio: Tietomalli pääsuunnittelijan työkaluna - Muuttuvat ohjeet ja määräykset (5) Sami Karvinen: Rakennesuunnittelija pääsuunnittelijana - Tehtävän erityispiirteet (6) Pauli Koivisto: Pääsuunnittelijan tehtäviä korjausrakentamiskohteissa (7) Mika Kurth: Pääsuunnittelu tietomallihankkeessa - Pääsuunnittelijan, arkkitehdin ja tietomallikoordinaattorin roolit (8) Niklas Mahlberg: Kokemuksia yhteispohjoismaisesta rakennushankkeesta - Case: Teatteri- ja konserttitalo Kilden, Kristiansand, Norja (9) Joni Räisänen: Tietomallintaminen; haasteet ja mahdollisuudet - Tietomallintaminen pääsuunnittelijavetoisessa hankkeessa - Case: Alberga Business Park (10) Sebastian Rönnblad: Pääsuunnittelu tilaajan näkökulmasta (11) Esa Sallinen: Sosiaalinen toimilupa toimitilahankkeessa - vaikutukset pääsuunnittelijan rooliin (12) Kimmo Severinkangas: Pääsuunnittelijan ja rakentamiseen ryhtyvän tehtävä- ja vastuujako vesivoimalaitoksen rakennushankkeessa - Case: Suunnitteilla oleva Sierilän vesivoimalaitoshanke (13) Erki Valdre: Pääsuunnittelun riskienhallinta - Laatujärjestelmä riskienhallintavälineenä (14) Riitta Vesala: Verkostojohtamis- ja esimiestaidot pääsuunnittelijan tehtävässä 
 • Item
  Kasvua ja kilpailukykyä ICT:stä – Pääkaupunkiseudusta Suomen innovaatio- ja kasvuyrityskeskittymä
  (Aalto University, 2013) Hallikas, Jarmo; Huvinen, Outi; Kontio, Jyrki; Köninki, Kalevi; Mutanen, Olli-Pekka; Nevalainen, Risto; Peltonen, Juhana; Aalto PRO; Aalto University Professional Development; Palvelut; Services
  Tässä raportissa ehdotetaan ratkaisuja, joilla pääkaupunkiseudulle luodaan ICTalaninnovaatio- ja kasvuyrityskeskittymä, joka vahvistaa, nopeuttaa ja kansainvälistää alueella jo entisestään vahvaa yritystoimintaa. Tällaisen kasvun polttopisteen muodostaminen luo tarvittavan kriittisen massan, joka houkuttelee ulkomaista osaamista ja pääomaa kiihdyttämään edelleen kasvua ja kilpailukykyä luoden mahdollisuuden alueellisen kasvuyritysekosysteemin syntymiseen. ICT-alan rakennemuutos vapauttaa suuren joukon ICT-osaajia, ja ehdotuksemme tähtää tämän osaamispotentiaalin kanavoimiseen tehokkaasti kasvua ja kilpailukykyä tukevaksi yritystoiminnaksi. Ehdotuksen taustalla on työryhmän tekemä analyysi pääkaupunkiseudun ICT-toimialan meneillään olevasta rakennemuutoksesta ja sen vaikutuksista työllisyyteen, sekä toisaalta rohkaisevat esimerkit alueellisen kasvuyritysyhteisön synnyttämisen mahdollisuuksista. Ehdotettu alueellinen pääkaupunkiseudun Polttopiste on ratkaisuna • kustannustehokas, koska siinä yhdistetään ja tehostetaan tällä hetkellä päällekkäisiä ja epäyhtenäisiä tuki- ja neuvontapalveluita, • vaikuttava, sillä se työllistää jopa tuhansia ICT-ammattilaisia, kehittää heidän osaamistaan ja auttaa satoja yrityksiä kehittymään ja kasvamaan nopeammin, • innovatiivinen ja uudistuva, koska se sisältää uusia ratkaisuja, joita jatkuvasti kehitetään edelleen toiminnan aikana, • synerginen, koska se luo suuren määrän erikokoisten yritysten ja eri toimijoiden kohtaamisia, jotka mahdollistavat uusien innovaatioiden ja yritystoiminnan syntymisen, sekä • nopeavaikutteinen, sillä toiminta voidaan aloittaa asteittain jo muutamankuukauden kuluttua tarvittavien päätösten tekemisestä. ICT-toiminta on maailmanlaajuisesti verkostoitunutta, eikä toiminnan kehittyminen ole mahdollista ilman riittävän laadukkaita kansainvälistyneitä verkostoja, yrityksiä ja korkeatasoista osaamista. Suomessa juuri pääkaupunkiseudulla on parhaat edellytykset toimia ICT-alan innovaatio- ja yritystoiminnan kehityksen veturina. Tässä raportissa ehdotetaan konkreettista innovaatiotoiminnan keskittymää – Polttopistettä – joka muodostaa sekä fyysisen tilan kohtaamisille että toimii laajan ekosysteemin ja verkoston katalysaattorina. Vaikka Polttopiste fyysisesti sijaitsee Suomen vahvimmalla ICT-kasvualueella, sen toimintaan kuuluu yhteistyö muiden Suomen kasvukeskusten kanssa ja siten se luo koko maan kattavan ICT-alan innovaatioverkoston.
 • Item
  Ihmisen kantasoluihin perustuvien keksintöjen patentointi Euroopassa (Patentit-Teollisuus-Tekniikka 2011-2012)
  (Aalto University, 2012) Paukku, Kirsi; Aalto PRO; Aalto University Professional Development; Palvelut; Services
  The amount of patents and patent applications that are based on human stem cells has increased rapidly during last few years. In Europe, there exist several juridical and moral special questions that relate to stem cell research, and especially to human embryonic stem cell research. These questions affect also the patentability of stem cell-based inventions in Europe. The European Patent Convention (EPC) includes certain restrictions related to the patentability of biotechnological inventions which comprise also stem cell-based inventions. Both the Charter of Fundamental Rights of the European Union (EU) and Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council related to the legal protection of biotechnological inventions have a major impact on the patentability of stem cell-based inventions in Europe. Patenting of stem cell inventions that are not related to human embryonic stem cells has been relatively trouble-free in Europe. However, both the European Patent organization (EPO) and the EU have lately taken a negative attitude towards patenting of inventions that are based on human embryonic stem cells. Outside Europe the attitudes are commonly more positive in this respect. The most important problem to be solved now in Europe is to find a convenient way to protect inventions that are based on human embryonic stem cells. Only in this manner both stem cell-based research and stem cell-related business can be retained in Europe also in the future.
 • Item
  Patent Prosecution Highway - Nopeampi ja yhteneväisempi patenttihakemuksen käsittely eri maissa (Patentit-Teollisuus-Tekniikka 2011-2012)
  (Aalto University, 2012) Pohjala, Anna; Aalto PRO; Aalto University Professional Development; Palvelut; Services
  The patent applicant usually has a need to acquire protection for the same invention in a number of different countries. As the patent application is filed with many different offices, the same examination work will be done several times. Especially the largest offices are piled up with the plurality of the applications. By minimizing the overlapping work, also the pressure for the examiners can be minimized. For this purpose, the offices have signed PPH-agreements since the year 2006. With the request for PPH, the patent applicant can report the positive written opinions and/or search reports of the patent family to the office. With the reported opinions, the examiner is enabled to give a more qualified examination with less work. For this help, the office will proceed with the application before the other applications. This way, the application will be examined faster than normally. The PPH-agreements are bilateral agreements between two national or regional offices. For now on (May 21st, 2012), there are 25 offices with agreements, part of which have agreements only with one other office. However, more agreements are all the time signed, and therefore, the possibilities of PPH are growing.
 • Item
  Erottamislausumien (disclaimer) käyttö eurooppalaisessa patentointikäytännössä - Ei se, mitä suojataan, vaan se, mitä ei suojata (Patentit-Teollisuus-Tekniikka 2011-2012)
  (Aalto University, 2012) Lehesranta, Satu; Aalto PRO; Aalto University Professional Development; Palvelut; Services
  The protection sought for an invention in a patent application is defined in the claims, which should be clear and concise and supported by the description. The subject-matter of a claim is usually defined by positive features, which show that the subject-matter comprises certain technical elements. Existing claims may, however, in exceptional situations be amended by adding a negative feature, i.e. a disclaimer. Typically, a disclaimer is used to exclude certain embodiments or areas from a broad claim or feature. Three different situations may be defined wherein disclaimers may be used: 1) a disclaimer disclosed in the application as filed; 2) a disclaimer excluding subject-matter disclosed in the application as filed; and 3) an undisclosed disclaimer, wherein neither the disclaimer nor the excluded subject-matter is disclosed. The use and allowability of disclaimers are elucidated here in particular in view of the decisions of the Boards of Appeal of the European Patent Office.
 • Item
  Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus (11. Pääsuunnittelija – koulutusohjelma)
  (Aalto University, 2012) Saarisalo, Elina; Aalto PRO; Aalto University Professional Development
  Uudisrakentamisen energiatehokkuuteen liittyvät määräykset ovat uudistumassa. 1.7.2012 voimaantulevassa määräysuudistuksessa tarkastelun kohteeksi tulee yksittäisten rakennusosien sijaan rakennuksen kokonaisenergiankulutus. Vuonna 2021 tulevan määräysuudistuksen tavoitteena on lähes nollaenergiataso. Ratkaisut, joilla tuohon tasoon päästään, ovat olemassa, mutta ne eivät ole vielä kaikilta osin kustannustehokkaita. Kuitenkin nollaenergiarakentamisen periaatteita voidaan suositella noudatettaviksi kustannustehokkailta osin jo nyt. Tutkielmatyössä selvitetään, mitä pääsuunnittelijan on hyvä tietää energiatehokkuuteen vaikuttavista tekijöistä pystyäkseen johtamaan suunnittelutyötä, sekä mitä keinoja pääsuunnittelijalla on prosessin ohjaamiseen, jotta päästäisiin tavoiteltuun lopputulokseen. 
 • Item
  Pääsuunnittelijan rooli teollisuusrakentamisessa - Erityispiirteitä ja ongelmia (11. Pääsuunnittelija – koulutusohjelma)
  (Aalto University, 2012) Tuominen, Jyrki; Aalto PRO; Aalto University Professional Development
 • Item
  33. Rakennuttajakoulutuksen tutkielmat
  (Aalto University, 2012) Andersson, Kalevi; Koponen, Juhani; Lähteinen, Harri; Pöllänen, Markku; Ristola, Juhani; Seppälä, Arvo; Sirkiä, Esa; Toivanen, Lasse; Aalto PRO; Aalto University Professional Development
  Julkaisu koostuu kahdeksasta 33. rakennuttajakoulutuksen tutkielmasta: (1) Andersson, Kalevi: Aikataulujen kehittäminen ja valvonta osana urakkaohjelmaa. (2) Koponen, Juhani: Urakkaohjelman vaatimukset aikataulusta, laadunvarmistuksesta ja raportoinnista. (3) Lähteinen, Markku: Tietoliikenneverkon rakentamisvaiheaikataulun laadinta ja seuranta. (4) Pöllänen, Markku: Arkistonmuodostussuunnitelman laatiminen julkisen rakennuttajan. rakennushankkeisiin ja olemassa olevaan rakennuskantaan. (5) Ristola, Juhani: Miten urakkaohjelmassa pitäisi esittää vaatimukset seuraavista asioista: aikataulun laadinta, valvonta ja korjaavien toimenpiteiden käsittely osapuolten kesken; laadunvarmistussuunnitelman teko, tulosten dokumentointi tilaajalle sekä korjaavista toimenpiteistä sopiminen; tilaajaa kiinnostavat työmaan tilannetta koskevat raportoitavat asiat ja niistä sopimisen prosessi. (6) Seppälä, Arvo: Miten urakkaohjelmassa pitäisi esittää vaatimukset seuraavista asioista: aikataulun laadinta, valvonta ja korjaavien toimenpiteiden käsittely osapuolten kesken; laadunvarmistussuunnitelman teko, tulosten dokumentointi tilaajalle sekä korjaavista toimenpiteistä sopiminen; tilaajaa kiinnostavat työmaan tilannetta koskevat raportoitavat asiat ja niistä sopimisen prosessi. (7) Sirkiä, Esa: Vesiväylähankkeen tiedonkulku tilaajan näkökulmasta. (8) Toivanen, Lasse: Haastavien kattomuotojen suunnittelunohjaus ja rakennuttaminen Espoon koulurakennushankkeissa.
 • Item
  Rivitalohankkeen aikataulutus ja vastuunjako hankesuunnitelmasta projektisuunnitelmaan - Pääsuunnittelijan työkalu projektirakentamiseen (11. Pääsuunnittelija – koulutusohjelma)
  (Aalto University, 2012) Visuri, Esa; Aalto PRO; Aalto University Professional Development
  Projektin läpiviemisessä on useita osapuolia, joilla kullakin on omat tehtävänsä. Tutkielmassa selvitetään työnjakoa ja vastuiden jakautumista ennen rakentamista pien- ja rivitalotoimittajan näkökulmasta. Ennen rakentamista tehdään tarveselvitys, hankesuunnittelu ja rakennussuunnittelu. Tässä tutkielmassa edellä mainitut pääkohdat jaetaan pienempiin ja konkreettisiin työvaiheisiin. Näissä työvaiheissa pääsuunnittelijan rooli on hyvin ratkaiseva. Pääsuunnittelija huolehtii, että jokaisen vaihe tehdään aikataulussa ja hankkeen suunnittelun kannalta keskeiset asiat tulevat huomioiduiksi. Tämän työn tavoitteena on saada työkalu, jolla hanke- ja suunnitteluvaiheen tehtävät ja vastuut jaetaan eri toimijoiden kesken. Lisäksi työssä on tavoitteena saada aikaan toimintamalli, joka varmistaa virheettömän, taloudellisen ja oikea-aikaisen suunnitteluprosessin. Aikataulun hallintaan ja resurssien kuormituksen hallintaan tässä työssä on otettu käyttöön OpenProj -niminen projektinhallintaohjelma. Ohjelmaan on tehty hanke- ja rakennussuunnitteluvaiheiden osittelu, johon on koottu suunnitteluvaiheiden keskeiset tehtävät. Lisäksi työssä on laadittu vastuunjakomatriisi selkiyttämään suunnitteluvaiheiden eri toimijoiden vastuunjakoa.
 • Item
  Oppaiden opas : vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa
  (Aalto-yliopisto, 2011) Myller, Eeva; Aalto PRO
 • Item
  Toiveiden tynnyristä kohti täydennyskoulutuksen käytännön toimintamallia
  (Aalto-yliopisto, 2011) Paalamo, Heli; Aalto PRO
 • Item
  Patenttitiedonhaku - mitä patentit kertovat
  (Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, 2010) Backman, Anna; Koulutuskeskus Dipoli; Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu
 • Item
  Julkinen käyttö paperiteollisuudessa
  (Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, 2010) Ylönen, Mari; Koulutuskeskus Dipoli; Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu
 • Item
  Ympäristöystävällisen tekniikan nopeutettu patentointimenettely
  (Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, 2010) Vainio, Anna; Koulutuskeskus Dipoli; Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu
 • Item
  Löydöt, tieteelliset teoriat, matemaattiset menetelmät, taiteelliset luomukset ja tietojen esittäminen EPO:ssa ja PRH:ssa : keksintöjen teknisen luonteen tarkastelua
  (Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, 2010) Salmela, Antti; Koulutuskeskus Dipoli; Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu