[study] Perustieteiden korkeakoulu / SCI

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Project business
  (Aalto University, 2011) Artto, Carlos; Martinsuo, Miia; Kujala, Jaakko; Tuotantotalouden laitos; Department of Industrial Engineering and Management; Perustieteiden korkeakoulu; School of Science
 • Item
  Projektiliiketoiminta
  (Aalto University, 2008) Artto, Carlos; Martinsuo, Miia; Kujala, Jaakko; Tuotantotalouden laitos; Department of Industrial Engineering and Management; Perustieteiden korkeakoulu; School of Science
 • Item
  Luovan ajattelun metodologia - Idea käänteenä teoriasta käytäntöön ja keksintöihin
  (Aalto University, 2015) Reunanen, Jyrki; Tuotantotalouden laitos; Department of Industrial Engineering and Management; Perustieteiden korkeakoulu; School of Science
  Kirja "Luovan ajattelun metodologia" on julkaistu Aalto-yliopiston oppimateriaalina, mutta soveltuu kaikille ideoinnista kiinnostuneille. Kirjoittaja on perehtynyt erityisesti käytännölliseen järkeen ja ideakäsitteeseen. Tämä on jo kolmas hänen kirjansa ideoinnista. Alaotsikko "Idea käänteenä teoriasta käytäntöön ja keksintöihin" kuvaa kirjan juonta, joka on nousu teoreettisesta käytännölliseen ja keksinnölliseen. Perussanomana on kehitellä integroitu ajattelun metodologia - miten yhdistää teoreettinen, käytännöllinen ja luova ajattelu. Kirjan aiheena on idean kiertokulku läpi eri olomuotojensa tietoideasta praktisiin ja keksinnöllisiin ideoihin. Luovuus ymmärretään tavallisesti hulluttelevaksi mielikuvitukseksi, mutta mitä on käytännöllisen järjen ohjaama rationaalinen luovuus? Siinä "ajattelun" käsite ymmärretään toisin kuin visuaaliseksi kuvavirraksi ja logiikka käsitetään toisin kuin tyhjäksi formalismiksi. Mitä "idea" tarkoittaa, siinä tukeudun klassisen filosofian traditioon. Tieteen metodologian ohella on mahdollista myös praktisen ideoinnin metodologia, mitä on luova tahto. Ajattelu ei vain jäljennä todellisuutta, vaan ajattelussa voidaan luoda uutta todellisuutta (tuotteita, teoksia) keksimällä ideoita ja käsitemalleja. Kirjassa pääpaino on käsiteanalyysissa ja käsiteoivalluksissa. Metodologia tarjoaa luovan ajattelun käsitteistön. Kirjan painopiste on ammattimaisessa luomisessa, ei pelkissä kotikeksinnöissä. Kirjassa on kaksi työelämän kannalta keskeistä teemaa: teorian soveltaminen käytäntöön eli oppitiedosta suunnitelmiin; toiseksi uuden luomiseen ja keksintöihin huipentuva nykyaikaisen ylitys.
 • Item
  Quick reference for requirements documentation
  (Aalto University, 2012) Uusitalo, Eero; Raatikainen, Mikko; Tietotekniikan laitos; Department of Computer Science and Engineering; Product Requirements and Architecture Research Group; PREAGO; Perustieteiden korkeakoulu; School of Science
  A quick reference sheet intended to support requirements engineering training using structured natural language templates as a method for requirements documentation.
 • Item
  Idea taiteessa ja tuotekehityksessä
  (Aalto University, 2011) Reunanen, Jyrki; Tuotantotalouden laitos; Department of Industrial Engineering and Management; Perustieteiden korkeakoulu; School of Science