12. Artikkelit / Articles

Permanent URI for this community

Arkisto - Ei ole enää käytössä. Tässä kokoelmassa on rinnakkaistallennettuja artikkeleita vuoteen 2022 asti. Uudet rinnakkaistallennetut artikkelit löytyvät Aalto-yliopiston tutkimustietojärjestelmästä.
Archive - No longer in use. This collection contains green open access articles up until the year 2022. New green open access articles can be found in Aalto University’s research information system.

Browse