13. Tutkimustietoportaalin artikkelit / Articles in the Research information portal

Permanent URI for this community

Yliopiston tutkimustietojärjestelmään tallennetut avoimet julkaisut sekä EU-rahoitteisten projektien tutkimustuotokset.
Open access publications deposited in the university’s research information system, as well as research outputs from EU-funded projects.

Browse