08. Raportit ja kirjat / Reports and Books

Permanent URI for this community

Yliopiston yksiköissä toteutettujen hankkeiden väli- ja loppuraportteja sekä tieteellisiä kirjoja / Interim and final reports from projects carried out within the university's units, also scientific books

Browse